PRELEVAREA GREFEI HEPATICE DE LA DONATOR ÎN VIAȚĂ

 

Donarea de organe de la donator în viață – faptul de a ceda organe, destinate transplantului de la persoane majore în viaţă, având capacitate de exrciţiu deplină, după obţinerea consimţământului informat, scris, liber, prealabil şi expres al acestora, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.

Transplantul de organ (sinonim cu grefă de organ) – acea activitate medicală prin care, în scop terapeutic, în organismul unui pacient, denumit în continuare primitor, este implantat sau grefat un organ, ţesut ori o celulă prelevat/prelevată de la o altă persoană, numită donator.

Transplantul hepatic de la donator viu (THDV) – reprezintă o metodă de transplant hepatic care foloseşte grefă hepatică de la donatorul în viaţă, în vederea tratamentului unor afecţiuni hepatice în stadiul terminal, atât la copii cât și la adulți.

Grefa hepatică pentru transplantul hepatic de la donator viu THDV – fragment de ficat recoltat de la donatorul în viaţă, ce îndeplineşte condiţiile de a fi transplantat.

Donator viu – persoana care donează unul sau mai multe organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană pentru utilizare terapeutică, în timpul vieţii.

Primitor – persoana care beneficiază de transplant de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule.

PRELEVAREA GREFEI HEPATICE DE LA DONATOR ÎN MOARTE CEREBRALĂ

Donarea de organe de la donator decedat – actul de a ceda organe, din corpul unei persoane aflate în moarte cerebrală unui pacient cu indicaţie de transplant.

Transplantul de organ (sinonim cu grefă de organ) – înlocuirea totală sau parțială a unui organ cu funcție compromisă ireversibil, cu un organ sau cu părți ale acestuia, provenind de la un donator.

Transplantul hepatic de la donator decedat – reprezintă o metodă de transplant hepatic care foloseşte grefa hepatică de la donatorul în moarte cerebrală sau cardiacă, în vederea implantării la pacienţi cu afecţiuni hepatice în stadiul terminal, atât copii cât și adulți.

Grefa hepatică – ficat întreg sau fragment de ficat recoltat, ce îndeplineşte condiţiile de a fi transplantat.

Donator decedat – donator decedat fără activitate cardiacă persoana la care s-a constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabilă şi ireversibilă, confirmată în spital de doi medici primari, excepţie făcând situaţiile fără echivoc, iar donator decedat cu activitate cardiacă este reprezentat de persoana la care s-a constatat încetarea ireversibilă a tuturor funcţiilor creierului, donatori de la care se prelevează grefa hepatică.

Primitor – pacientul care beneficiază de transplantarea grefei hepatice.