La mulți ani, domnule Profesor! Vă iubim! | 22 aprilie 2021

Chestionar: Evaluarea practicii și atitudinii pacienților față de automedicație. | 14 februarie 2021

Sunteți invitați să răspundeți la un chestionar despre evaluarea practicii și atitudinii pacienților față de automedicație. Informaţiile culese vor contribui la o mai bună înţelegere a automedicației în România.

Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului (CCIM), din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, realizează în cadrul unui proiect de cercetare mai vast un studiu prin care urmăreşte evaluarea practicii și atitudinii pacienților față de automedicație.

Pentru accesarea chestionarului click aici.

Informaţiile culese vor contribui la o mai bună înţelegere a automedicației în România.

În acest context, vă adresăm respectuos rugămintea de a ne sprijini diseminarea chestionarului către pacienții afiliați asociației dvs. prin mail, și vă cerem permisiunea să va trimitem mesajul si pe rețelele de socializare (ex: Facebook), în cazul în care dețineți un cont, pentru diseminarea chestionarul pe pagina oficială sau în grupul dvs. de discutii.

Vă mulțumim pentru răspuns și timpul acordat solicitării noastre,

Răspuns CNAS nr.P6654/13.07.2020 | 16 iulie 2020

Către,

ASOCIAŢIA TRANSPLANTAŢILOR DE FICAT DIN ROMÂNIA LIVERTRANS

în atentia,

DOAMNEI PREŞEDINTE DR. CRINA ŞTEFĂNESCU

 

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – Direcţia Medic Şef cu nr. MSSM 2132/02.07.2020, vă comunicăm următoarele;

Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi, cu excepţia tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic, se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, conform art. 31 din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor HG nr. 438/02.06.2020 şi ale Ordinului preşedintelui CNAS nr. 715/04.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor masuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, medicul de familie poate emite prescripţie medicală în continuare pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist – scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care până la data instituirii stării de urgenţă erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, precum şi în Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Listă.

Pentru bolnavii incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, aflaţi în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) şi (**1Ω) în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, prescrierea în continuare a tratamentului specific se efectuează în baza documentelor medicale emise ca urmare a evaluărilor medicale periodice.

Evaluările medicale periodice al căror termen de valabilitate – ce a fost prelungit în perioada stării de urgenţă – expiră după încetarea stării de urgenţă, precum şi evaluările periodice programate ulterior încetării acestei stări vor fi efectuate în conformitate cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Noi reglementări privind modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgență | 31 martie 2020

Executivul a aprobat astăzi Hotărârea de Guvern care cuprinde o serie măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență. Proiectul de act normativ a fost publicat în transparență decizională în data de 23 martie 2020, iar propunerile specialiștilor din domeniul medical și ale pacienților au fost analizate și implementate în  Hotărârea de Guvern aprobată azi, în scopul asigurării accesului la servicii medicale în condiții de siguranță pentru medici și pacienți, prin limitarea deplasărilor și interacțiunii cu alte persoane.

 • Astfel, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.
 • Tot pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/oră.
 • De asemenea, în vederea asigurării managementului pacienților simptomatici de către medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgență pacienții beneficiaza de consultații, inclusiv la distanță, pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar dacă nu sunt asigurate.
 • Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
 • Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – și pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialişti.
 • Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o noua reevaluare a  medicului  specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.
 • Pentru emiterea prescripției medicale se pot acorda consultații la distanță în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private.
 • Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile. Detalierea modalității de prescriere va fi stabilită prin norme.
 • Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, a recomandării medicale pentru dispozitive medicale și a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT.
 • Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia.
 • A fost aprobată prelungirea termenelor de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii şi la Contractul-cadru, precum și la programele naționale de sănătate, pe toată perioada stării de urgență. 

Actul normativ cuprinde și o serie de reglementări referitoare la modul de finanțare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgență. Astfel, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică, cât și pentru unitățile sanitare care vor derula programe naționale în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

Biroul de presă

Informații legate de infecția cu virusul SARS-CoV2 pentru pacienții cu boli hepatice cronice și transplant hepatic | 18 martie 2020

Pandemia COVID-19 este in plina desfasurare si exista destule evidente legate de calea de transmitere a virusului SARS-CoV2 (aeriana, prin picaturi de saliva si digestiva).

Pacientii posttransplant hepatic, cei cu hepatita autoimuna cu medicatie imunosupresoare de linia a doua, pacientii cu ciroza hepatica decompensata si/sau pacientii cu hepatita alcoolica sunt considerati in categoria cu risc inalt pentru complicatii in cadrul COVID-19.

Pacientii cu ciroza hepatica compensata sunt considerati cu risc intermediar pentru complicatii/evolutie nefavorabila COVID-19. De asemenea, pacientii cu cancer (hepatocacinom, colangiocarcinom) sunt mai susceptibili la aceasta infectie datorita imunosupresiei induse de cancer, dar si de medicatia chimioterapica.

Ce trebuie sa stiti in aceasta situatie?

 1. Nu trebuie sa va modificati terapia imunosupresoare (doze, tip medicatie). Orice modificare din proprie initiativa, poate atrage un episod de rejet sau reactivare (hepatocitoliza) care complica si mai mult cursul unei posibile infectii COVID-19. Tineti legatura cu medicul curant si intrebati orice nelamurire sau grija aveti legata de medicatie!
 2. Regulile elementare recomandate pentru preventia infectiei sunt cele pe care le urmeaza populatia generala: spalat des pe maini cu apa si sapun sau solutii dezinfectante pe baza de alcool (timp de 20 secunde) (MASURA ESENTIALA), nu va atingeti fata/gura/nasul/ochii, tusiti sau stranutati in cot, utilizati batista de unica folosinta pe care o aruncati imediat dupa utilizare, purtati masca cand aveti simptome respiratorii, distantare sociala, evitati aglomeratia (minim 2m distanta de alte persoane), lucrati pe cat posibil de acasa, curatati si dezinfectati toate suprafetele pe care le atingeti des in casa (manerele usilor/comutatoare, etc), cu solutii bazate pe clor/alcool.
 3. Cele mai frecvente simptome sunt tuse, febra, astenie marcata, durere in gat, artralgii/mialgii, cefalee. In 5 pana la 50% din cazuri, aceste simptome respiratorii pot fi precedate de greata si/sau diaree, dureri abdominale. Anuntati imediat medicul curant! Acesta va indica care este cea mai adecvata cale de urmat si ce tratament antitermic/antialgic aveti voie sa luati! La nevoie, pana reusiti sa luati legatura cu un cadru medical, puteti utiliza paracetamol. Anumite medicamente antivirale ce se folosesc actual in terapia COVID-19, precum lopinavir/ritonavir, interactioneaza cu medicatia imunosupresoare. In cazul in care medicul infectionist va recomanda aceste medicamente, informati-l despre terapia imunosupresoare curenta si consultati medicul curant din centrul de transplant.
 4. Veniti la control numai dupa ce ati luat legatura cu medicul currant; se recomanda limitarea vizitelor la spital la situatia exclusiva a existentei unei urgente medicale sau complicatii! Sunt incurajate teleconferintele/telefoanele/emailurile pentru consulturile obisnuite.

Susțineți asociația cu 3.5% din impozitul anual datorat. | 20 februarie 2020

Vă invităm să susțineți asociația noastră, completând în mod adecvat formularul 230.

Important de ştiut

 • Data limită pentru trimiterea formularului este 25 mai 2020;
 • Dacă ai semnatură electronică, poți face tot procesul online;
 • Administrația Financiară de care aparții este cea din localitatea de domiciliu (din cartea de identitate);
 • Formularele sunt pretipărite cu datele fiscale ale Asociației Transplantaților de Ficat din România – LIVERTRANS. Tu trebuie să completezi doar datele tale personale și să semnezi; rubrica “Suma” nu trebuie completată, inspectorul fiscal va face acest lucru.

Dacă deții un PFA sau obții venituri din profesii liberale, chirii și dividende, poți direcționa și tu până la 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Transplantaților de Ficat din România – LIVERTRANS. Până pe data de 25 mai trebuie să depui personal la ANAF sau online prin Spațiul Privat Virtual ANAF (SPV) Declarația Unică privind impozitul pe venit pe anul anterior. La completarea declarației, la secțiunea VI, punctul B, utilizezi datele Asociației Transplantaților de Ficat din România – LIVERTRANS de mai jos:

 

Denumire entitate nonprofit: Asociația Transplantaților de Ficat din România – LIVERTRANS

Cod de identificare fiscală al entității nonprofit: 17727268

Cont bancar (IBAN): RO10 BACX 0000 0005 4782 5000

Banca: Unicredit Țiriac Bank Buzău – Obor

 

Îţi mulţumim pentru implicare!

Sfârșit de an 2019 | decembrie 2020

La sfârșit de an, ca de altfel în fiecare zi, un cuvânt de mulțumire se îndreaptă către cei ce au prețuit viața, când tristețea, disperarea, necunoscuțul absolut (viața fără cel drag) părea că l-a învins și pe el. Ați ales să dați șansă la viață altor copii, tineri, mame, tați. În suferință ați căutat ca altora să le fie bine, să zâmbească, să fie alături de familiile, prietenii și colegii lor. Căci bucurie a fost pentru mult mai mulți oameni, pentru frații, părinții, copiii și pentru cei care s-au rugat pentru sănătatea celui suferind.  

Vă mulțumim pentru că ați prețuit frumusețea faptelor bune. Un element de sănătate a unei societăți este capacitatea de a vedea oameni bucuroși în jurul nostru. 

Un cuvânt de mulțumire se adresează și celor vii, cei din familie care au ales să meargă până la capăt cu iubirea față de cel de același sânge, donând parte din ficatul lor. Au ales durerile unei operații cu toate riscurile și suferințele inerente. Ei sunt cei care demonstrează că iubirea poate face totul – să dai viață din viața ta!

Un cuvânt de mulțumire la final de an se îndreaptă și către echipa medico-sanitară care ne demonstrează – ca mulți alții –  zi de zi, ceas de ceas că lumea este bună, nu doar datorită priceperii lor profesionale ci și prin priceperea umană – căci omul din față este bolnav nu doar fizic ci și sufletesc. Au răbdare, har să asculte și să vadă dincolo de ce spun analizele.   Învățăturile din bătrâni, din veșnicie spun că cine salvează o viață salvează o lume. Cei care fac asta sunt considerați drepți între semenii săi. Oare cum poate fi numit cel care a construit o școală de ‘renaștere’, de transplant hepatic în România învățând pe alții cum să facă posibilă o minune – viața după moarte? Numele lui Irinel Popescu și al discipolilor sunt cunoscute de noi toți, recunoștința și admirația noastră este continuă! Ei sunt Drepții noștri – repere pentru noi și pentru cei care văd binele în celălalt.  

Anul acesta s-a mai întâmplat o minune – Asociația a achiziționat un ecograf performant. Despre necesitatea unui nou ecograf s-a vorbit mult. După transplant pacientul primește un ficat bun. Dar anii curg și toate cele aferente trecerii anilor se adună și la pacienții transplantați. Este nevoie de investigații, de urmărire, monitorizare a sănătații continuu.  Suntem pacienți ai sistemului de sănătate din România; vedem lipsurile dar recunoaștem și generozitatea, grija statului român față de cetățenii români. Nu sunt ecografe suficiente, nu sunt multe ecografe performante, este o realitate în foarte multe state, chiar în cele bogate. Era nevoie de indisponibilizarea pentru mai multe ore a unui ecograf din secția cu pacienți foarte grav bolnavi. Noi cei care am trecut pragul celei de-a doua vieți, am gândit că trebuie să inițiem demersul pentru cumpărarea un ecograf dedicat pacientilor transplantati. 

Prima reacție în astfel de situații este: – Nu se poate. Nu vedeți că lumea se înrăiește pe zi ce trece, nu vedeți la televizor din ce în ce mai multă violență, ură, răzbunare și sfidare din partea semenilor noștri. Dar lumea adevărată, cea din afara știrilor violente de la TV, a înțeles că marile bucurii se fac din multe puținuri. S-a cerut fiecăruia din puținul lui o contribuție. Cei care au contribuit nu și-au pus intrebarea cât dă celelalt, dacă eu dau mai mult ci au gândit clar cât pot da eu! Constribuțiile modeste, ale multor oameni au arătat – demonstrat – că lumea în trăirile ei simple, este bună, generoasă, că semenii noștri sțiu ce înseamnă bucuria, sănătatea. Un gand de pioasă recunoștință, de adâncă pomenire se îndreaptă și către cei care au contribuit cu bani și care înainte de a sosi ecograful s-au stins, au plecat într-o lume mai bună, în împărăția lui Dumnezeu; nu credem că poate fi  în altă parte oameni cu suflete atât de înalte. Pentru ei a fost prea târziu. Prea târziu într- o lume mult prea preocupată de vorbe, de acuze și mai puțin de implicare.

Pentru ei, pentru cei ce suferă pe paturile de spital zi de zi în speranța unei șanse la viață vom încerca să facem mai mult. Să arătăm celorlalți binele și bucuria dăruită semenilor. 

 

La mulți ani!

2019 – Anul relansării activităţii de transplant în România! | 21 decembrie 2019

Dr. Radu Zamfir, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant: „În 2019, românii au dat mână cu mână într-o serbare a speranței pe care puțini o credeau posibilă. Doresc să transmit întreaga mea recunoştinţă tuturor familiilor donatorilor care au ales să dăruiască viaţă, să le mulţumesc pentru gestul altruist pe care l-au făcut pentru semenii lor. De asemenea, mulţumesc tuturor colegilor implicaţi în activitatea de transplant”

Pentru Agenţia Naţională de Transplant, 2019 reprezintă anul în care activitatea de transplant a început să revină, treptat, la perfomanţele din perioada de referinţă, când România se compara cu ţările mult mai experimentate în domeniu. După câţiva ani în care sistemul de transplant a fost supus permanent unor atacuri menite să distrugă încrederea în beneficiile acestei metode terapeutice, acum putem vorbi de multiple realizări, concretizate în vieţi salvate şi redate familiilor şi societăţii.

 

Astfel, până în luna martie vorbim doar de:

 • 4 donatori reali şi 26 identificări donatori potenţiali;
 • 3 transplanturi ficat de la donator în moarte cerebrală şi 1 de la donator viu;
 • 8 transplanturi renale de la donator în moarte cerebrală şi 9 de la donator viu;
 • 0 transplant cord;
 • 0 transplant plămân;
 • 1 autorizaţie export cord către Eurotransplant.

Din luna martie, când a avut loc schimbarea managementului instituţiei, activitatea ANT s-a dezvoltat într-un ritm constat şi permanent, având în aceste luni următoarele realizări:

 • 76 donatori reali şi 146 identificări donatori potenţiali aflaţi în moarte cerebrală;
 • 62 transplanturi ficat de la donator în moarte cerebrală şi 6 de la donator viu;
 • 145 transplanturi rinichi de la donator în moarte cerebrală şi 41 de la donator viu;
 • 6 transplanturi cord;
 • 3 transplanturi plămân;
 • 1 autorizaţie export ficat către Eurotransplant;
 • 5 autorizaţii export cord către Eurotransplant;
 • 3 autorizaţii export plămâni către Eurotransplant.

Astfel, putem vorbi de un număr 80 de donatori reali în acest an, până la acest moment. Aceste cifre pot părea mici în comparaţie cu alte ţări, dar, ţinând cont de ultimii 2 ani (când au fost doar 65 de donatori reali atât în 2017, cât şi în 2016), putem spune că sunt nişte cifre care ne dau speranţă pentru viitor. Optimismul pentru viitor vine şi ca urmare a faptului că a fost reluată activitatea de identificare şi declarare a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală şi în spitale care, o lungă perioadă de timp, nu au avut activitate.

Câte mii de ore de muncă stau în spatele acestor reuşite, atâtea gânduri şi emoţii puternice ale colectivului de medici şi asistente care s-au dăruit pentru această cauză nobilă. Fără încăpăţânarea acestor profesionişti desăvârşiţi de a lupta zi şi noapte pentru salvarea celor pentru care transplantul reprezintă unica şansă la viaţă, ANT nu ar avea raţiunea de a exista. Împreună am reuşit să formăm o echipă unită, care, la acest sfârşit de an, se poate bucura că efortul nu a fost în zadar.

În acest an, au fost acreditate 21 de unităţi sanitare pentru activitatea de prelevare organe şi ţesuturi, ajungându-se astfel la un număr de 36 de spitale în care se poate desfăşura activitatea de identificare şi declarare donatori aflaţi în moarte cerebrală. Prin deschiderea pe care conducerea ANT a manifestat-o pentru dezvoltarea acestei activităţi, au fost acreditate centre noi şi urmează a fi acreditate şi alte spitale în care n-a funcţionat niciodată programul de transplant.

Prin OMS 812/2019 a fost aprobată noua structură a Consiliului Ştiinţific al ANT, care, din martie până în prezent, a avut două şedinţe de lucru, în cadrul cărora au fost stabilie criteriile de alocare a organelor şi/sau ţesuturilor la nivel național, precum şi criteriile de alegere a receptorilor pentru fiecare tip de transplant de organ.

De asemenea, a existat o preocupare foarte mare pentru încheierea de acorduri de colaborare în domeniul schimbului transfrontalier de organe, fapt ce s-a materializat în semnarea Acordului bilateral cu Moldova şi sunt în curs de semnare acordurile cu Bulgaria şi Ungaria.

Schema de personal a ANT a cunoscut în acest an cea mai mare dezvoltare de la înfiinţarea acestei instituţii, având la acest moment aproape toate posturile din statul de funcţii ocupate sau în curs de ocupare, ceea ce va putea duce la funcţionarea în cele mai bune condiţii şi cu posibilitatea de dezvoltare şi modernizare a activităţii agenţiei.

Există toate premisele ca activitatea de transplant să se dezvolte armonios în România, să devină o activitate normală şi care să nu mai fie pusă sub semnul îndoielii sau să fie folosită în scandaluri şi interese obscure.

În 2019, românii au dat mână cu mână într-o serbare a speranței pe care puțini o credeau posibilă. Acum, în preajma Sărbătorilor, doresc să transmit întreaga mea recunoştinţă tuturor familiilor donatorilor care au ales să dăruiască viaţă, să le mulţumesc pentru gestul altruist pe care l-au făcut pentru semenii lor.

De asemenea, mulţumesc tuturor colegilor implicaţi în activitatea de transplant, pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o şi pentru sprijinul şi implicarea deosebită oferite în fiecare moment. Împreună am reușit ca fiecare etapă din lungul lanţ al acestei complexe activităţi să se desfăşoare la cel mai înalt grad de profesionalism.

Este o onoare deosebită să fiu parte din acest colectiv de Oameni pentru care profesionalismul, devotamentul şi dăruirea sunt un mod de viaţă şi care au această putere extraordinară de a transforma suferinţa în speranţă.

 

Dr. Radu Zamfir, director executiv al Agenției Naționale de Transplant

Felicitări!! DA pentru VIATA! | 11 decembrie 2019

În perioada 4-8 decembrie 2019, la invitația profesorului dr JIEFU HUANG președintele China Organ Transplantation Development Foundation și a președintelui DTI Institute Barcelona ,profesorul dr MARTI MANYALICH am participat la două evenimente care au reunit elită transpantului mondial în localitatea Kunming, provincia Yunan din China.

Primul eveniment științific a fost The 1st Belt and Road International Workshop on Leadership, Management, Quality and Innovation în organ procurement. În acest workshop au participat 98 de experți internaționali din 58 țări printre care: China, Spania, USA, Brazilia, Iordania, Africa de Sud, Măroc, Tunisia, Austria, UK, România, Croația, Elveția, Belgia, etc. Probemele discutate au fost legate, de cele mai inovative metode de a dezvoltă medicina de transplant în toate regiunile lumii.

În urma acestei consfătuiri au fost decise 19 recomandări în leadership, management, calitate și inovație în donarea de organe recomandări care vor fi publicate în ghiduri și protocoale internaționale în medicina de transplant. Am remarcat ospitalitatea colegilor din China,modestia și profesionalismul de excepție, rapiditatea cu care aceștia au implementat în China modelul spaniol și cel american de organizare a donării de organe, țesuturi și celule, într-un cadru perfect legal. Au fost prezenți chirurgi de transplant, nefrologi, medici anesteziști, intensivisti, bioingineri, manageri de spital, coordonatori de transplant din Asia, Europa, Africa, America de Nord, America de Sud Australia și Nouă Zeelandă.

Emoționant și impresionant a fost prezența remarcabilă a profesorului dr Francis Delmonico, chirurg de transplant din Boston, un mare prieten al României, care a reprezentat OMS și care împreună cu doamna profesor Nancy Ascher președintă TTS (Societatea Mondială de Transplant) au participat la deschiderea The 4th China International Organ Donation Conference (cea de-a 4 a Conferința Internațională de Donare Organe). La deschiderea conferinței științifice a fost prezentă doamna viceguvernator a provinciei Yunan care a subliniat importanța donării de organe că singura posibilitate de a salva sau ameliora viața pacienților de pe listele de transplant, Episcopul Marcelo Sanchez Sorondo ca reprezentat al Academiei Științifice Pontificale de la Vatican care a adus un mesaj tulburător depre valoarea inestimabilă a sănătății și a vieții, profesorul Li Li managerul Spitalului nr 1 din Kunming profesorul Jiefu Huang președintele Fundației naționale de donare organe și transplant din China, profesorul Marți Manyalich de la DTI Barcelona omul de aur în formarea a peste 15000 coordonatori de transplant prin cursurile TPM promovate de Universitatea de Medicină din Barcelona. S-a insistat mult pe prezentarea unor modele de succes din Spania, USA, Brazilia, Iran, modele strategice care necesită adaptarea la realitățile socio culturale ale fiecărei țări. Calitatea speakeri, prestanța și notorietatea acestora au dat acestei conferințe un succes deosebit.

În anul 2018 România a avut doar 3,3 donatori la un milion de locuitori situându-se peultimul loc din Europa. Spania este lider mondial având un număr de 48,3 donatori la un milion de locuitori. O altă posibilitate de a crește numărul de donatori în România ar fi introducerea Programului DCD (donare după oprirea inimii) program care funcționează cu succes atât în China cât și în alte țări din UE, Spania, Belgia, Olanda, dar și în Australia, etc. Foarte multe dintre prezentările pe care le-am văzut au accentuat importanța terapiei intensive și rolul medicului anestezist. În toate țările lumii se face maximum pentru a salva viața pacientului critic dar în momentul în care acesta nu mai poate fi salvat și are tablou clinic de moarte cerebrală, declararea morții cerebrale și discuția cu famillia sunt oblligatorii. Există două tipuri de consimțământ, acordul informat(se discută cu faamilia) și acordul prezumat (se presupune că ești de acord cu donarea dacă numele tău nu apare scris în RNT al celor care nu doresc să fie postmortem donatori de organe și țesuturi.

Dincolo de orice dubiu moartea cerebrală este finalul vieții biologice. Ființa umană se raportează la realitate în mod indirect prin intermediul culturii al lumii simbolurilor. Omul este cel mai mare eveniment biologic din Univers. Și totuși,realitatea morții îi coplesest pe toți oamenii și tot universul suferă aceleași damnate consecințe. În fapt aceasta este condiția umană; toți oamenii suntem condamnați la o reîntoarcere în țărînă suntem incapabili să deturnăm traseul corpurilor noastre de la ciclicitatea morții și a putrezirii. “Căci țărînă ești și în țărînă te vei întoarce” (Geneza 3:19c).

Multumim mult tuturor familiilor de bihoreni care au fost de acord cu donarea de organe,tesuturi si celule in anul 2019.Da pentru Viata ❤️!Dr Carmen Pantis Coordonator regional transplant

Încasări din sponsorizări pentru achiziție ecograf | 15 octombrie 2019

Mortalitate în creștere pe listele de așteptare pentru transplant | 08 octombrie 2019

Atacurile furibunde și concertate la adresa Agenției Naționale de Transplant și a oamenilor implicați în program au produs efecte devastatoare. Rata de mortalitate de pe listele de așteptare a românilor care au nevoie de transplant a crescut și continuă să crească alarmant.

România ajunsese în anii 2013 și 2014 la 150 de donatori pe an, aceasta fiind cea mai mare cifră înregistrată vreodată. Medicii implicați în programul de transplant spun că din 2000 până în 2016 rata de consimțământ în România a fost extrem de ridicată, ajungând undeva la 75%. Astfel că, rata de mortalitate de pe listele pentru transplant se situa în jurul a 13%. După 2016, când plângerile penale împotriva celor implicați în programul de transplant au început să apară pe bandă rulantă, programul de transplant s-a prăbușit. Atacurile, completate și de rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății, s-au dovedit a fi nefondate, dar consecințele au rămas. Lăturile aruncate în spațiul public asupra celor din programul de transplant au avut efect. Oamenii au început să fie reticenți, iar numărul de donatori a scăzut până la aproape de dispariție. Impactul mizeriilor apărute în presă este colosal, spun medicii, îngroziți de rata uriașă de mortalitate de pe listele de așteptare. De la aproape 400 de transplanturi pe an, s-a ajuns la mai puțin de 50, și numărul continuă să scadă, scrie national.ro.

Condamnați la moarte

Reprezentanții Agenției Naționale de Transplant au ieșit public și au atras atenția că toate acuzațiile grave și fără niciun fel de acoperire la adresa instituției nu fac decât să-i condamne la moarte pe cei aflați pe listele unei așteptări îngrozitoare. ”Știrile care pun la îndoială probitatea instituției transplantului, fără ca cei care le propagă să aibă dovezi clare în acest sens, nu fac decât să ia șansa la viață a unor pacienți cu boli grave, terminale, care se află pe listele de așteptare. Totodată, cei care aruncă în spațiul public astfel de știri contribuie din plin la scăderea ratei de donare. În România, donarea și transplantul de organe se fac după legislația europeană, cu asigurarea unor standarde de calitate și siguranță în vederea garantării unui nivel ridicat deprotecție a sănătății oamenilor. Unica instituție responsabilă pentruactivitatea de transplant este Agenţia Naţională de Transplant, care nu are nicio legătură cu traficul de persoane. De acest fenomen, de care se vorbește tot mai mult în ultima perioadă, se ocupăinstituțiile abilitateale statului. Conform atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Transplant şi a misiunii sale, instituţia noastră nu poate împiedicapublicarea diverselor anunţuri în presă sau pe diferite platforme online. Darvă asigurăm că niciunul din aceste anunţuri nu şi-au găsit finalitatea în unităţile sanitare acreditate pentru transplant din România.Activitea de transplant este foarte complexă, iar drumul de la donator la primitorimplică mai multe etape, care pot fi duse la bun sfârșit doar de către specialiști foarte bine instruiți în acest domeniu”, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Transplant.

Prof. Dr. Irinel Popescu: „Ficatul se regenerează. Printr-un stil de viață echilibrat, acest miracol se întâmplă” | 23 august 2019

Prof. Dr. Irinel Popescu, șeful Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Fundeni, spune că există o multitudine de factori care pot afecta starea de sănătate a ficatului, începând de la stres, poluare, programul haotic, lipsa de odihnă și, nu în ultimul rând, abuzul de alcool.

Reputatul chirurg, realizatorul primului transplant hepatic din România, a explicat că ceaiurile ajută ficatul, pentru că cine bea ceai, nu bea vin.

„Ficatul are funcții foarte complexe și toate sunt indispensabile vieții. Unii spun că este ca o mică uzină, pentru că totul se metabolizează în ficat. Are circa 500 de funcții. Prin urmare, multe lucruri îi pot influența starea de sănătate. Începând de la stres, și nu neapărat un șoc, un stres major, ci și cel cotidian, constant, îl afectează. La fel și poluarea. Lipsa de odihnă și programul haotic își pun amprenta asupra ficatului. De asemenea, alimentația dezechilibrată, foarte procesată sau foarte grasă, afectează ficatul. O dietă care să includă fructe și legume proaspete și, dacă este posibil, netratate cu pesticide, este benefică. Și, nu în ultimul rând, fără abuz de alcool, pentru că acesta dăunează foarte mult ficatului”, a declarat, într-un interviu pentru ziarmedical.ro, Prof. Dr. Irinel Popescu, președintele Academiei de Științe Medicale.

Întrebat care ar fi semnalele pe care le dă o suferință hepatică, Dr. Irinel Popescu a explicat: „Multiple și unele, aparent, nici nu te duc cu gândul că totul ar putea porni de la o problemă hepatică. Alergiile, pofta crescută de dulciuri, astmul, respiratia urât mirositoare, sindromul oboselii cronice, hipertensiunea, depresia, migrenele, obezitatea, stări de greață, colita ulceroasă etc., toate pot fi semne de suferință a ficatului. Doar analizele medicale pot stabili dacă este așa sau nu”.

Cât despre efectele ceaiurilor sau suplimentelor asupra ficatului, medicul a spus că acestea ajută, dar încă nu se știe, clar, mecanismul care să demonstreze eficiența lor: „În primul rând, cine bea ceai, nu bea vin. Și asta contează enorm, este un câștig pentru sănătatea oricui să evite consumul de alcool. Suplimentele și ceaiurile ajută în multe feluri, pe care noi, din păcate, încă, nu le știm. Dincolo de noțiunile de biochimie și biologie celulară și moleculară, există și lucruri în plus, pe care medicina nu a reușit, încă, să le cuantifice. Ani de zile, tratamentul bolilor de ficat a fost făcut cu ceaiuri și leacuri din plante. Din păcate, încă nu știm, clar, mecanismul care să demonstreze eficiența lor, dar, cu certitudine, după părerea mea, ajută în niște moduri care urmează să fie demonstrate. Și eu beau ceaiuri. Le beau fiindcă îmi plac. Poate cea mai impresionantă funcție a ficatului este aceea de a se regenera. Printr-o dietă sănătoasă și un stil de viață echilibrat, acest miracol se întâmplă”. Citiți interviul integral pe ziarmedical.ro.

Încasări din sponsorizări pentru achiziție ecograf | 31 mai 2019

      

Nr. crt

Nume si penume

Adresa

Nr. doc.

Data

Suma depusa

 
 
1

 

Smith & Smith SRL

Bucuresti

100

03,12,2018

4.000

 
2

 

Stefanescu Crina

Buzau

OP1

11,12,2018

4.000

 
3

 

FMC Agro Operational

Bucuresti

295

26.11.2018

3.500

 
4

 

Ana Maria Pop SRL

Ploiesti

12

24.12.2018

2.500

 
5

 

Arcadie Trade Co SRL

Bucuresti

OP2

06,12,2018

1.000

 
6

 

Birtalan Stefan

Bucuresti

2757

19,02,2019

1.000

 
7

 

Dav Product SRL

Buzau

OP99

20.11.2018

1.000

 
8

 

Elpro SRL

Botosani

OP87

04,04,2019

1.000

 
9

 

Plesu Stefan

Buzau

727

19.11.2018

1.000

 
10

 

Burcea Marin

Bucuresti

2463

15.01.2019

600

 
11

 

Amarfoaiei Veroana

Braila

2432

05.12.2018

500

 
12

 

Baicu Marian

Prahova

2883

30,05,2019

500

 
13

 

Barabas Iosif

Bucuresti

2461

14.01.2019

500

 
14

 

Calin Cornel

Brasov

2753

13,02,2019

500

 
15

 

Calota Constantin

Dambovita

2793

02,04,2019

500

 
16

 

Capra Vasilica

Ilfov

2491

30,01,2019

500

 
17

 

Ciobanu Mihai

Suceava

2482

25,01,2019

500

 
18

 

Ciobanu Viorel

Bucuresti

OP4

03,12,2018

500

 
19

 

Cireasa Iuga Constantin

Buzau

2791

28,03,2019

500

 
20

 

Cristescu Cosmin

Bucuresti

OP51

01,04,2019

500

 
21

 

Dobrican Marioara

Maramures

2431

04.12.2018

500

 
22

 

Enea Viorel

Bucuresti

2853

18,04,2019

500

 
23

 

Fugaru Sabin

Dolj

2762

22,02,2019

500

 
24

 

Gorbanescu Dan

Suceava

2343

13,02,2019

500

 
25

 

Lohan Florentina

Sibiu

2406

19.11.2018

500

 
26

 

Males George

Botosani

2465

15.01.2019

500

 
27

 

Maxim Maria

Bucuresti

2402

14.11.2018

500

 
28

 

Milea Gheorghe

Cluj

2495

04,02,2019

500

 
29

 

Nan Dorin

Buzau

2473

21,01,2019

500

 
30

 

Narai Anamaria

Arad

2492

30,01,2019

500

 
31

 

Nechifor Bogdan Catalin

Timis

2882

28,05,2019

500

 
32

 

Olariu Floarea

Valcea

2403

14.11.2018

500

 
33

 

Orasanu Gabriela

 

OP8

28,03,2019

500

 
34

 

Pirvu Nicolae

Bucuresti

2453

19.12.2018

500

 
35

 

Sigheti Ileana

Baia Mare

2433

06.12.2018

500

 
36

 

Smira Gabriela

Bucuresti

2404

14.11.2018

500

 
37

 

Stoica Silviu Ioan

Teleorman

2401

13.11.2018

500

 
38

 

Tepei Voichita

Maramures

755

31,05,2019

500

 
39

 

Tudor Iustin Florentin

Arges

2765

26,02,2019

500

 
40

 

Zguma Vanghele

Bucuresti

2782

18,03,2019

500

 
41

 

Bivolaru Elena Elvira

Gorj

2867

08,05,2019

480

 
42

 

Zagreanu Teodora

Baia Mare

2880

23,05,2019

480

 
43

 

Mirea Aurel

Rm. Valcea

2420

23.11.2018

470

 
44

 

Asan Dumitru

Bucuresti

2457

20.12.2018

466

 
45

 

Gageanu Delia

Popesti Leordeni

OP7

07.01.2019

450

 
46

 

Luca Maria

Bacau

2772

11,03,2019

400

 
47

 

Nisipasu Dan

Buzau

2472

21,01,2019

400

 
48

 

Anghele Mircea

Galati

2417

22.11.2018

300

 
49

 

Boruz Ioana

Constanta

2872

10,05,2019

300

 
50

 

Busaga Luminita

Rm. Valcea

2439

11.12.2018

300

 
51

 

Cirjan Valeriu

Valcea

2440

11.12.2018

300

 
52

 

Haidu Cristian

Bucuresti

2405

19.11.2018

300

 
53

 

Lohan Toader

Bucuresti

OP10

10.01.2019

300

 
54

 

Margean Costica

Constanta

2786

21,03,2019

300

 
55

 

Pancu Maricica

Bucuresti

2771

08,03,2019

300

 
56

 

Pislaru Gheorghe

Suceava

2752

11,02,2019

300

 
57

 

Siopos Lucian

Bihor

2486

29,01,2019

300

 
58

 

Spataru Dan Eugeniu

Bucuresti

2884

31,05,2019

300

 
59

 

Vergu Elena Camelia

Bucuresti

2785

21,03,2019

300

 
60

 

Tulugea Danil

Bucuresti

2464

15.01.2019

260

 
61

 

Bivolaru Lucian

Tg Jiu

2477

23,01,2019

250

 
62

 

Bivolaru Lucian

Targu Jiu

2796

09,04,2019

250

 
63

 

Gilmeanu Claudiu

Bucuresti

2858

23,04,2019

250

 
64

 

Lefter Vasile

Braila

2469

16,01,2019

250

 
65

 

Marculescu Cornel

Buzau

2779

15,03,2019

250

 
66

 

Oniciuc Anisoara

Piatra Neamt

2447

17.12.2018

250

 
67

 

Oniciuc Anisoara

Piatra Neamt

2768

04,03,2019

250

 
68

 

Puica Gherghina

Bucuresti

2863

07,05,2019

250

 
69

 

Radu Alexandru

Bucuresti

2478

23,01,2019

250

 
70

 

Tulugea Danil

Bucuresti

2459

21.12.2018

250

 
71

 

Balan Elena

Buzau

2871

08,05,2019

200

 
72

 

Bendrea Stefania

Calarasi

2788

22,03,2019

200

 
73

 

Boruz Ioana

Cluj

2783

18,03,2019

200

 
74

 

Busaga Luminita

Rm. Valcea

2410

20,11,2018

200

 
75

 

Casa Constantin

Timis

2756

19,02,2019

200

 
76

 

Cirjan Valeriu

Valcea

2462

14.01.2019

200

 
77

 

Farcas Felicia

Iasi

2767

27,02,2019

200

 
78

 

Farcas Felicia

Iasi

2792

01,04,2019

200

 
79

 

Faroga Emil

Cluj

2784

19,03,2019

200

 
80

 

Feleaga Velisare

Tg. Jiu

2474

21,01,2019

200

 
81

 

Haidu Leonard

Bucuresti

2444

17.12.2018

200

 
82

 

Iliescu Elena

Olt

2854

18,04,2019

200

 
83

 

Ionescu Nicolaie

Arges

2475

21,01,2019

200

 
84

 

Lemni Dorin Ovidiu

Suceava

2764

25,02,2019

200

 
85

 

Leumi Dorin

Suceava

2875

20,05,2019

200

 
86

 

Margean Costica

Constanta

2869

08,05,2019

200

 
87

 

Miu Dumitru

Tulcea

2852

11,04,2019

200

 
88

 

Orasanu Gabriela

 

OP7

06,03,2019

200

 
89

 

Pancu Maricica

Bucuresti

2430

03.12.2018

200

 
90

 

Pascaru Eugenia

Iasi

2422

23.11.2018

200

 
91

 

Patru Gheorghe

Valcea

2448

17.12.2018

200

 
92

 

Pislaru Gheorghe

Suceava

2445

17.12.2018

200

 
93

 

Pistea Janica

Covasna

2766

27,02,2019

200

 
94

 

Pistea Janica

Covasna

2451

18.12.2018

200

 
95

 

Roates Radu Petre

Satu Mare

2774

13,03,2019

200

 
96

 

Saraolu Lupulet Constantin

Caras Severin

2438

10.12.2018

200

 
97

 

Spataru Dan Eugeniu

Bucuresti

2434

06.12.2018

200

 
98

 

Tal Cornelia

 

OP5

13,02,2019

200

 
99

 

Tibuleac Alina-Elena

Bucuresti

2428

28.11.2018

200

 
100

 

Tibuleac Elena

Bucuresti

2770

07,03,2019

200

 
101

 

Tomoioaga Stefan

Maramures

2856

22,04,2019

200

 
102

 

Tomoioaga Stefan

Maramures

3063

31,05,2019

200

 
103

 

Vergu Elena Camelia

Bucuresti

2493

31,01,2019

200

 
104

 

Brinza Victor

Buzau

2437

06.12.2018

150

 
105

 

Brinza Victor

Buzau

2851

11,04,2019

150

 
106

 

Pelteanu Calina

Ilfov

2865

07,05,2019

150

 
107

 

Reaboiu Cristina

Botosani

2930

19,04,2019

150

 
108

 

Valulesteanu Maricel

Bucuresti

2429

03.12.2018

150

 
109

 

Birtalan Daniela

Prahova

2780

15,03,2019

100

 
110

 

Bistea Rodica

Constanta

2456

20.12.2018

100

 
111

 

Bistea Rodica

Constanta

2879

22,05,2019

100

 
112

 

Bleanda Georgeta

Buzau

2455

20.12.2018

100

 
113

 

Bleanda Georgeta

Buzau

2755

15,02,2019

100

 
114

 

Burtea Koter Marcel

Bucuresti

2421

23.11.2018

100

 
115

 

Cercel Ion

Gorj

2490

30,01,2019

100

 
116

 

Chindea Gabriela

Neamt

2870

08,05,2019

100

 
117

 

Chiroiu Cornel

Bucuresti

2497

05,02,2019

100

 
118

 

Ciobanu Viorel

Bucuresti

OP7

07,11,2018

100

 
119

 

Cobrea Constantin

Targu Neamt

2454

19.12.2018

100

 
120

 

Cojan Claudia

Piatra Neamt

2436

06.12.2018

100

 
121

 

Corbea Aurel

Mures

2415

22.11.2018

100

 
122

 

Dina Marian

Bucuresti

2878

22,05,2019

100

 
123

 

Dobre Mitica

Prahova

2443

12.12.2018

100

 
124

 

Dumitru Andrei Daniel

Prahova

2413

21.11.2018

100

 
125

 

Ene Neculae

Cluj

2408

19.11.2018

100

 
126

 

Farcas Felicia

Iasi

2873

13,05,2019

100

 
127

 

Feleaga Velisare

Tg. Jiu

2758

19,02,2019

100

 
128

 

Frigioiu Antonel

Braila

2416

22.11.2018

100

 
129

 

Frigioiu Antonel

Braila

2470

17,01,2019

100

 
130

 

Gaspar Angela

Bucuresti

2751

11,02,2019

100

 
131

 

Gheorghe Nicusor

Buzau

2466

16.01.2019

100

 
132

 

Gheorghiu Raluca

Iasi

2435

06.12.2018

100

 
133

 

Hotnog Viorica

Galati

2441

11.12.2018

100

 
134

 

Iacob Dorina

Bucuresti

2864

07,05,2019

100

 
135

 

Iliescu Elena

Olt

2330

11,02,2019

100

 
136

 

Ionescu Nicolaie

Arges

2876

21,05,2019

100

 
137

 

Ivanescu Vasile

 

OP9

29,03,2019

100

 
138

 

Lemni Dorin Ovidiu

Suceava

2423

26.11.2018

100

 
139

 

Luca Maria

Bacau

2446

17.12.2018

100

 
140

 

Marinof Petre

Calarasi

2763

25,02,2019

100

 
141

 

Marinof Petre

Calarasi

2794

08,04,2019

100

 
142

 

Mihail Gabriel

Buzau

2467

16.01.2019

100

 
143

 

Mitran Georgeta

Bucuresti

2790

25,03,2019

100

 
144

 

Mitrea Veronica

Piatra Neamt

2409

20.11.2018

100

 
145

 

Mitrea Veronica

Piatra Neamt

2485

29,01,2019

100

 
146

 

Moldovan Ioan Adrian

Brasov

2450

18.12.2018

100

 
147

 

Nisipasu Dan

Buzau

2407

19.11.2018

100

 
148

 

Orosanu Stelian

Constanta

2452

18.12.2018

100

 
149

 

Papusoiu Elena

Arges

2449

17.12.2018

100

 
150

 

Papusoiu Elena

Arges

2754

15,02,2019

100

 
151

 

Papusoiu Elena

Arges

2789

22,03,2019

100

 
152

 

Papusoiu Elena

Arges

2855

22,04,2019

100

 
153

 

Papusoiu Elena

Arges

2881

24,05,2019

100

 
154

 

Pavelescu Constanta

Bucuresti

2781

15,03,2019

100

 
155

 

Pavelescu Constanta

Bucuresti

2860

06,05,2019

100

 
156

 

Pistea Janica

Covasna

2460

14.01.2019

100

 
157

 

Podeanu Adela

Bucuresti

2877

22,05,2019

100

 
158

 

Popa Dumitru

Valcea

2800

11,04,2019

100

 
159

 

Popa Mihaela

Tulcea

2775

13,03,2019

100

 
160

 

Prioteasa Iuliana

Timis

2868

08,05,2019

100

 
161

 

Rambu Cristina

Buzau

2761

22,02,2019

100

 
162

 

Rusu Mihai

Bucuresti

2760

22,02,2019

100

 
163

 

Sandu Clemansa

Ilfov

2468

16,01,2019

100

 
164

 

Sarbu Vasilica

Constanta

2442

12.12.2018

100

 
165

 

Sarbu Vasilica

Constanta

2489

31,01,2019

100

 
166

 

Spataru Dan Eugeniu

Bucuresti

2769

06,03,2019

100

 
167

 

Tamas Lucica

Brasov

2859

06,05,2019

100

 
168

 

Tibuliac Alina-Elena

Bucuresti

2471

17,01,2019

100

 
169

 

Toma Ioan

Covasna

2487

30,01,2019

100

 
170

 

Tomoioaga Stefan

Maramures

2773

13,03,2019

100

 
171

 

Tudorache Dorina

Bucuresti/Prahova

2411

21.11.2018

100

 
172

 

Vasile Mircea

Bucuresti

2426

28.11.2018

100

 
173

 

Vasilescu Ion

Bucuresti

2414

22.11.2018

100

 
174

 

Voineasa Elena

Bucuresti

2412

22.11.2018

100

 
175

 

Zecheru Gina

Arges

2799

11,04,2019

100

 
176

 

Varga Gheorghe Ludovic

Oradea

2874

17,05,2019

100

 
177

 

Axinte Georgiana Carmina

Piatra Neamt

2483

28,01,2019

50

 
178

 

Boboc Oprea

Buzau

2419

22.11.2018

50

 
179

 

Calfa Dorina

Iasi

2866

07,05,2019

50

 
180

 

Cheru Mihail

Bucuresti

2778

14,03,2019

50

 
181

 

Danoiu Stanca

Buzau

752

31,05,2019

50

 
182

 

David Adrian

Vrancea

2476

23,01,2019

50

 
183

 

Filote Teodosie

Bucuresti

2481

23,01,2019

50

 
184

 

Iordache Szidonia

Ilfov

2424

27.11.2018

50

 
185

 

Luminare Elena

Prahova

2500

06,02,2019

50

 
186

 

Mihalache Mihaela-Ramona

Bucuresti

2496

05,02,2019

50

 
187

 

Oana Valerica

Galati

2776

13,03,2019

50

 
188

 

Padineanu Sandu

Buzau

2418

22.11.2018

50

 
189

 

Pasca Lavinia

Alba

2425

27.11.2018

50

 
190

 

Predescu Viorel

Prahova

2787

21,03,2019

50

 
191

 

Prioteasa Iuliana

Timis

2759

20,02,2019

50

 
192

 

Puica Gherghina

Bucuresti

2861

07,05,2019

50

 
193

 

Rusu Gheorghe Mocanasu

Vaslui

2498

06,02,2019

50

 
194

 

Stanciu Florin Victor

Bacau

2777

13,03,2019

50

 
195

 

Stancu Ioana

Buzau

2499

06,02,2019

50

 
196

 

Stoica Silviu Ioan

Teleorman

2857

24,04,2019

50

 
197

 

Teodor Viorica

Buzau

2488

30,01,2019

50

 
198

 

Truica Mariana

Dambovita

2795

09,04,2019

50

 
199

 

Constantinescu Eugenia Gabriela

Piatra Neamt

2484

28,01,2019

40

 
200

 

Omode Silviu-Adrian

Bucuresti

2480

23,01,2019

40

 
201

 

Silisteanu Iulian

Dolj

758

31,05,2019

40

 
202

 

Barbulescu Catalin

Bucuresti

2479

23,01,2019

20

 

203

Covaci Vergina

Bucuresti

2458

20.12.2018

20

 

TOTAL

59.516

Câte vieți a salvat dr. Radu Zamfir de când este directorul ANT! Medicul – erou din Apuseni, cifre record în doar 3 luni | 6 iunie 2019

România a intrat din nou în “lumea bună”, în lumea transplantului mondial. După câțiva ani de ceață abătută asupra Programului Național de Transplant, victimă a unor interese la nivel înalt, care nu au făcut altceva decât să diminueze șansa la viață a pacienților care așteptau organul donat, condamnați, pe liste, soarele a început din nou să iasă.

Cifrele înregistrate de Agenția Națională de Transplant (ANT) de la începutul acestui an sunt fantastice și demonstrează că pentru a salva vieți, nu trebuie decât să vrei. Chirurgul Radu Zamfir, supranumit și eroul din Apuseni după tragicul accident aviatic din 2014 în care și-au pierdut viață pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion, a preluat conducerea ANT în martie, anul acesta. Iar cifrele pe care le-a obținut în doar 3 luni de mandat vorbesc de la sine.

Concret, potrivit datelor oficiale ale Agenției Naționale de Transplant, de la începutul lui 2019 au fost declarați 78 de potențiali donatori de organe aflați în moarte cerebrală. Dintre aceștia, 31 au devenit donatori reali (n.r. organele recoltate de la aceștia au salvat viețile pacienților aflați pe listele de așteptare ale Registrului Național de Transplant). De menționat este faptul că dintre acești 31 de donatori, al căror sacrificiu se traduce prin salvarea altor sute de veți, doar 4 aparțin fostei conduceri ANT.

Și pentru că sunt guri rele pe piață care lanseaza adesea mesaje ale urii, acuzand, printre altele, si faptul că România nu se implică în Eurotransplant (n.r. un protocol european prin care un pacient român, spre exemplu, poate beneficia de transplant în străinătate. Condiția este ca toate țările care fac parte din Eurotransplant să contribuie cu organe), datele de la ANT demonstrează contrariul. De la începutul anului, către Eurotransplant au fost exportate deja 2 inimi și 5 plămâni.

Câte vieți a salvat dr. Radu Zamfir de când este directorul ANT! In 3 luni: 27 de donatori reali

Radu Zamfir a reușit în doar 3 luni să miște lucrurile la nivelul transplantului în România. A arătat că ideea ministrului Sănătății Sorina Pintea de a numi un om din sistem, un chirurg care ani la rând a făcut prelevare de organe, a fost una extrem de inspirată.

În tot anul 2018 au existat doar 65 de donatori reali. Iar dacă este să comparam concret mandatele ultimilor doi directori ai ANT, fosta directoare a agenției, Anca Baculea, a reușit, în mandatul ei din 5 iulie 2018 și până în 5 martie 2019, deci 7 luni, să obțină un număr de 35 de donatori reali. Prin comparație, în 3 luni de mandat, din 5 martie 2019, data instalării chirurgului Radu Zamfir în fruntea ANT și până în prezent, au existat deja cel puțin 27 de donatori reali (este posibil că numărul “la zi” să contina2-3 donatori reali în plus). Cifrele vorbesc de la sine, clar și concret, în detrimentul celor care arată cu degetul activitatea Agenției Naționale de Transplant.

Dincolo de toate acestea, nimeni nu trebuie sa treacă cu vederea conștientizarea populației asupra importanței actului de donare! Românii trebuie să înțeleagă că un organ donat va salva cel puțin o viață, iar cei dragi, pentru care, din păcate medicina nu mai poate face nimic, vor continua să trăiască într-un alt trup, printr-un acord de donare.

Singurul lucru pe care îl au în comun bogații și săracii. „Atunci, toți sunt simpli pacienți”. Chirurgul Radu Zamfir, directorul Agenției Naționale de Transplant, vorbește deschis. | 15 aprilie 2019

De puțin timp, doctorul Radu Zamfir – cunoscut publicului larg mai ales în urma eroismului profesional de care a dat dovadă, în 2014, când a avut loc tragicul accident aviatic din Munții Apuseni – este șeful Agenției Naționale de Transplant (ANT).

Puțini știu, însă, că medicul-chirurg – discipol al profesorului Irinel Popescu – până să ajungă să ocupe această poziție cheie – a participat la sute de prelevări de organe. 700 mai precis. Desemnarea sa în această funcție se suprapune exact peste un moment de criză în domeniul transplanturilor de la noi din țară. Oameni de rea-credință, unii chiar din sistemul medical, au încercat să decredibilizeze, ani la rând, ideea de transplant în România. Și, pe undeva, au și reușit în demersul lor josnic.

Astfel, dacă în 2013 au benefi ciat de transplant de ficat peste 140 de bolnavi, în ultimii ani s-a înregistrat un declin îngrijorător. Însă, în 2019, situația pare încurajatoare. Au fost realizate 14 prelevări de organe până acum, din care 10 în ultima lună, de când Radu Zamfi r este directorul ANT. În interviul acordat Evenimentului zilei, specialistul explică, pe înțelesul tuturor, care este procedura în cazul unei astfel de intervenții chirurgicale, de ce nimeni nu se poate „băga în față” pe lista de așteptare, indiferent de notorietatea sau banii lui și de ce este important ca oamenii să afle că pot deveni donatori încă din timpul vieții lor.

Cum lucrează de peste 20 de ani în acest sistem, chirurgul Radu Zamfir știe care au fost suișurile și coborâșurile într-o activitate care se desfășoară, de cele mai multe ori, pe muchie de cuțit.

„În 2013-2014 am avut un vârf al donatorilor, fapt lăudat și la nivel european. A fost un efort pentru toată lumea, care s-a transformat într-o scădere a mortalității pe listele de așteptare, practic singurul lucru care contează. Ulterior a scăzut numărul de donatori, situație în care ne-am aflat și la începutul acestui an. Unele discuții apărute în presă au contribuit la această situație”.

Înainte să fie numit director al ANT, a bătut țara în lung și în lat, mergând la sute de prelevări de organe. Știe cel mai bine care e realitatea din teren, dar cum s-au oglindit interesele unora în activitatea lui de atunci? Doctorul e mândru de ceea ce a făcut: „Activitatea de transplant este un domeniu de vârf, iar noi, ca țară, în momentul de față suntem pe harta transplantului. Acest lucru, cu siguranță, nu-l va schimba nimic. Acesta este progresul. Am mers la peste 600-700 de prelevări, dar la fiecare dintre acestea am avut în cap un singur gând: să contribui la salvarea unei vieți”.

„Cine a avut discernământul să vadă răul pe care l-au făcut unii, judecă singur”

Întrebat cât de mult au contribuit campaniile de dezinformare, extrem de agresive începând cu 2015- 2016, alimentate chiar de cei care conduceau Ministerul Sănătății, în frunte cu unii reprezentanți ai USR, noul șef al ANT spune că este un om care privește înainte: „După cum am mai spus, știrile senzaționale, departe de adevărul concret, rostogolite în presă, au contribuit, în mare parte, la decredibilizarea ideii de transplant. Pe nedrept! Pentru că mulți oameni spun: așa am văzut la televizor. Fără a-și forma o părere obiectivă, bazată pe argumente reale, în lipsa mai multor surse de informare. În ceea ce privește atacurile venite din partea unor partide, cine a avut discernământul să vadă răul pe care l-au făcut, judecă singur. Când am preluat conducerea ANT, am considerat că nu trebuie să privesc în urmă, ci înainte. Prefer să mă concentrez pe ce se poate face, nu pe ce s-a facut”.

„Moartea cerebrală este un proces ireversibil”

Între 2000 și 2015 au fost ani de referință pentru activitatea de transplant, România se putea compara lejer cu celelalte țări. Imediat au apărut tot felul de legende, că medicii „smulg” organele de la persoane care nu erau declarate în moarte cerebrală. Cât e adevăr și cât e legendă?

„Procedura de declarare a morții cerebrale în România este una dintre cele mai stricte și complexe, tocmai pentru a înlătura orice bănuială că lucrurile nu sunt așa cum sunt prezentate, moartea cerebrală fiind un proces ireversibil. Pornind de la acest lucru, putem spune că nu e vorba de legendă, ci chiar de ficțiune când cineva susține contrariul. De asemenea, persoanele care persistă în asemenea opinii trebuie să realizeze că prejudiciază accesul la transplant al unor oameni care așteaptă un organ. Timpul de viață al acestor persoane este limitat”.

„Dr. Google nu există! Cât timp voi avea un cuvânt de spus, nu vor exista presiuni de niciun fel”

– Evenimentul zilei: S-a vehiculat intens ideea că majoritatea transplanturilor făcute în ultimii ani au avut ca beneficiari oameni bogați, politicieni influenți și vedete. Explicați pe înțelesul tuturor cum ajunge un organ de la donator la receptor.

– Dr. Radu Zamfir: De obicei, pacienții care sunt candidați pentru transplant suferă de o boală terminală care le scurtează semnificativ durata vieții. Confruntați cu această afecțiune, devin simpli pacienți. Înscrierea pe lista de așteptare pentru transplant se face în baza unor criterii universal acceptate. Pe măsură ce ne îndepărtăm de aceste criterii, beneficiile transplantului sunt mai scăzute decât riscurile. După un timp variabil de așteptare pe lista de transplant, pacientul accede la procedura în sine, cu certitudinea că aceasta îi va schimba viața în bine, cuantificată cu ani de viață în plus, ceea ce nu-i puțin. La Fundeni, echipa condusă de Profesorul Irinel Popescu a salvat mii de vieți, în contextul în care a primat binele pacientului, nimic altceva.

– Întreg sistemul a fost acuzat de lipsa de transparență a procedurilor și de comunicare defectuoasă cu familiile posibililor donatori. Mai mult, s-a cerut publicarea listelor de așteptare, în condițiile în care legea privind protecția datelor personale este foarte strictă.

– Societatea trebuie să aibă încredere în oamenii care fac transplant și să-i lase să ia deciziile adecvate referitor la pacienții care urmează sa treacă prin procedura de transplant. Aceștia sunt răspunzători pentru rezultatele centrelor respective. Dacă un centru de transplant se încadrează în statistica mondială a transplatului ca reușite, ca insuccese, înseamnă că este un centru care face ce trebuie. Aceste lucruri sunt greu de explicat publicului larg, „doctor Google” nu există! De asemenea, o transparență excesivă contravine regulilor GDPR, cât și confidențialității relației medic-pacient. Ca să dăm un exemplu din experiențele internaționale, Thomas Starzl, părintele transplantului hepatic, a fost contestat când a transplantat un pacient cu HIV. Cu toate acestea, în calitate de șef al programului de transplant a luat această decizie care s-a dovedit ulterior a fi corectă, stabilind noi standarde în transplant.

– Cel mai agresiv atac împotriva sistemului de transplant a venit chiar de la un om din sistemul de sănătate, care a spus că banii, faima și protecția, au influențat foarte mult deciziile unor medici de alocare a organelor către un pacient sau altul. Cum s-au simțit aceste atacuri în interior?

– Este surprinzător că un om aflat în interiorul sistemului și-ar dori ca lucrurile să meargă altfel decât foarte bine. Toată această asociere de legi și de reguli este făcută tocmai pentru a spulbera orice suspiciune referitoare la cele mai de sus și a face alocarea de organe după un protocol corect și conform cu legislația europeană. Dacă la ei se face bine și la noi se face ca la ei, și la noi se face bine!

– Neoficial, unii medici au spus că, pur și simplu, în urma acestor dezinformări, în spitale s-a instituit teroarea. Și, de frică să nu fie acuzați și anchetați pe nedrept, au refuzat să mai declare moartea cerebrală în cazul unor posibili donatori. Acum se mai simte această teroare?

– Este regretabil că s-a ajuns la acest mod de a face presiuni asupra medicilor implicanți în transplant, lipsa declarării morții cerebrale sub varii presiuni având ca o consecință logică creșterea mortalității pe lista de așteptare pentru transplant. Cât timp voi avea un cuvânt de spus în ANT, mă voi asigura că nu vor mai exista astfel de presiuni. Munca unui medic presupune cât mai puțin stres extraprofesional pentru un randament bun. Până la urmă, preocuparea comună trebuie să fie viața pacientului.

– Fostul director al ANT, dr. Victor Zota, cel care a pus bazele programului național de transplant, a fost acuzat că trimitea organele unde voia, în funcție de prietenii. Și că în Registrul Național de Transplant datele nu erau introduse în timp real. El a spus că este „folclor”, la fel ca și celelalte acuzații. Cum funcționează acest Registru?

– Uneori, birocrația nu ține pasul cu realitatea, ajungând-o din urmă. Dacă ai de ales între a opera un bolnav în timp util și a-i scrie o fișă cu niște date înainte, cu siguranță, dacă ești doctor, mai întâi îl operezi și apoi îi scrii datele în fișă. Registrul de transplant reprezintă o entitate care a fost înființată tocmai pentru a crea o procedură aplicabilă tuturor pacienților în mod egal. Concret, un pacient apare în Registru în momentul în care se înscrie pe lista de așteptare, i se atribuie un cod unic, CUIANT, pentru a realiza trasabilitatea organului de la donor la receptor, excluzând orice relativitate în procesul de alocare a organelor. La acest cod are acces doar medicul curant și pacientul. Pe baza acestui cod, pacientul poate verifica dacă se află în Registru. Pe doctorul Zota îl cunosc de mulți ani și nu mă îndoiesc de bunele lui intenții legate de activitatea de transplant, fiind în același timp și bun specialist în acest domeniu de nișă, coordonarea de transplant, unul dintre cei doi certificați european pe care țara noastră îi are. Doctorul Zota nu avea absolut niciun rol în atribuirea organelor. Din poziția pe care o avea, trebuia să asigure transportul echipelor medicale care mergeau la prelevare și transportul organelor prelevate. Prin intermediul coordonatorilor spitalicești, care informau coordonatorii regionali, afla de existența unui donator la Oradea sau Baia Mare, de exemplu. Cum am mai spus, există un regulament extrem de bine pus la punct, aprobat de Consiliul Științific al ANT și de Ministerul Sănătății. Apoi, lua legătura cu membrii Consiliului Științific al ANT și afla care dintre centrele acreditate pentru activitatea de transplant are un receptor compatibil din punct de vedere imunologic cu donatorul. Șefii centrelor decideau unde va merge organul. Repet, șeful unui centru nu poate să facă un transplant unui pacient care nu se află în Registrul de Transplant.

– Să revenim la situația actuală. Cum veți resuscita sistemul de transplant, pe care nu l-ați luat de la zero, ci trebuie să-l readuceți la nivelul la care a fost?

– Avem multe direcții prin care ne dorim să îmbunătățim activitatea la ANT, o bună colaborare și retribuire a coordonatorilor, a Key Donation Person (KDP – persoana abilitată să identifice potențialul donator) și a echipelor de prelevare în spitalele acreditate pentru donare. O mai bună înțelegere a gestului profund umanitar de donare de către populație, la care presa poate contribui foarte bine, iar în momentul în care rata de donare ne va plasa nu la coada Europei, ci măcar la mijloc, cu siguranță vom fi un partener interesant de dialog pentru organismele europene ce înlesnesc schimburi transfrontaliere de organe, deci între țări. Înscrierea în registrul de donatori în viață trebuie, de asemenea, explicată populației ca o alternativă la consimțământul informat. Orice om se poate declara, la notar, donator de organe în timpul vieții. Aceasta este o etapă preliminară legiferării consimțământului prezumat, în momentul când acesta va fi acceptat de societate.

„Țara noastră ar putea oferi până la 400 de donatori pe an”

De la începutul anului, în România s-au înregistrat 14 donatori de organe, din care zece numai în ultima lună. „Sperăm să nu fie o întâmplare”, e optimist șeful ANT, care adaugă: „Este o creștere semnifcativă, cu speranța unei mențineri în această direcție. După unele estimări, țara noastră ar putea oferi până la 400 de donatori pe an”. Apoi, detaliază: „Au fost 14 donatori în moarte cerebrală de la care s-au efectuat majoritar prelevări multiorgan: doi pacienți au beneficiat de transplant pulmonar, un pacient de transplant de inimă, șase pacienți de transplant de ficat și 18 de transplant renal. În plus, trei pacienți au beneficiat de transplant de la donatori în viață, dintre care un pacient a primit două fragmente hepatice de la doi donatori diferiți și 17 pacienți au primit un rinichi de la donatori în viață. Colaborarea cu coordonatorii de transplant și cu șefii de program a venit într-un mod natural. Cu toți acești oameni mă cunosc de foarte mult timp și avem, evident, un limbaj comun”.

„Omul care ne-a pus pe harta transplantului în Europa și în lume”

Chirurgul Radu Zamfir a fost format de Profesorul Irinel Popescu (foto). Ce reprezintă pentru el, pentru transplant, reputatul medic? „Pentru mine, Profesorul Irinel Popescu reprezintă, indiscutabil, un mentor pe lângă care am avut șansa să mă dezvolt profesional, într-un domeniu de vârf reprezentat de chirurgia oncologică, chirurgia hepatobiliopancreatică și transplantul hepatic. Domnul Profesor este sinonim cu începutul transplantului hepatic în România. Cu acea etapă de pionierat, care este cea mai dificilă peste tot, în care medicii erau bucuroși că sunt pacienți dispuși să își încredințeze viața în mâinile lor în vederea transplantuli hepatic. Au fost ani buni în care numărul de transplanturi hepatice nu depășea 20 pe an, ulterior urmând să crească numeric până la un maximum de 140 de proceduri în 2014. Practic, acest om ne-a pus pe harta transplantului în Europa și în lume, ajungându-se în prezent la aproape 1.000 de transplanturi realizate în țară, plus alte peste 860 realizate de la donatori în viață. Lipsa relativă de donatori a obligat echipa să folosească și donatorii marginali, la aceasta contribuind și utilizarea unei mașini de perfuzare hepatică și precondiționare a organului, cât și diversificarea tehnicilor chirurgicale folosite pentru a crește numărul de grefe disponibile (tranplant split-liver, transplant domino). Transplantul de la donator în viață a contribuit și el la scurtarea timpului de așteptare pe liste și, implicit, la reducerea mortalității pe lista de așteptare”.

„Avem o susținere foarte bună din partea Ministerului Sănătății”

Ministrul Sănătății Sorina Pintea (foto) a promis, încă de anul trecut, că va face schimbări la ANT. Ceea ce a și făcut! Doctorul Radu Zamfir a preluat conducerea în urmă cu mai bine de o lună, la 5 martie, și spune că „am o susținere foarte bună din partea ministerului și, în mod particular, din partea doamnei ministru Sorina Pintea, făcânduse pași uriași în armonizarea relației contractuale cu coordonatorii de transplant și kdp”. „Am participat împreună cu doamna Pintea la o întâlnire interministerială la Budapesta, în vederea unei colaborări cu partea ungară pentru transplantare unor români cu afecțiuni respiratorii. De asemenea, avem asigurări că se vor face pași către integrarea în structuri europene de transplant și către îmbunătățirea unor aspecte care țin de Legea transplantului”, e optimist șeful ANT.

 

Scurt CV

Doctorul Radu Zamfir împlinește mâine 45 de ani. El a absolvit Liceul I.L.Caragiale din Capitală și a terminat Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în 1998, cu media generală 9,63 și a luat 10 pe linie la examenul de licență. A devenit medic specialist în chirurgie generală în 2006, Institutul Clinic Fundeni fiind locul unde și-a construit cariera. Este doctor in medicină, atestat în chirurgie hepato-bilio-pancreatică și chirurgie oncologică și deține o diplomă europeană de transplant pentru prelevare multiorgan. A participat la circa 700 de prelevări de organe. În 2004, în urma unui tragic accident aviatic din Munții Apuseni, în care au murit pilotul Adrian Iovan și o studentă la Medicină el, deși rănit a reușit să acorde primul ajutor celorlați trei răniți, Practic, doctorul Zamfir le-a alvat viața celor doi medici care mai erau în avion și copilotului, care era în stare foarte gravă. Este pasionat de motociclism și sporturi nautice. Are două fetițe: Lavinia (12 ani), foarte talentată în domeniul muzical, și Sonia (3 ani).

Sursa: evz.ro | Autor: Magda Spiridon, Sandra Sălăgean | luni, 15 aprilie 2019

 

Dr. Victor Zota rupe tăcerea! Medicul vorbește în premieră despre mafia din jurul programului național de transplant, despre condamnarea sa și despre numirea “Eroului din Apuseni”, dr. Radu Zamfir, la cârma ANT | 22 martie 2019

Dr. Victor Zota rupe tăcerea! Medicul care a pus bazele programului național de transplant a acordat un interviu in exclusivitate reporterilor stirilekanald.ro.

Chiar și cei care nu îl plac pe doctorul Victor Zota știu că acesta este, de departe, creierul programului de transplant din România, cel care a făcut să meargă întregul sistem care se traduce azi, în România, în operații de transplant de rinichi, ficat, inimă și, mai nou, plamâni. Unii l-au felicitat, alții l-au contestat și ulterior acuzat, numele lui fiind adesea târât în scandaluri uriașe, cu sau fără dovezi. Despre toate acestea, despre dușmani, acuzatori, interese, mafie, condamnări și vinovății, dar și despre recenta numire a medicului-erou Radu Zamfir în fruntea Agenției Naționale de Transplant, într-un interviu-incendiar cu dr. Victor Zota, acordat în exclusivitate reporterilor stirilekanald.ro.

 

Reporter: Ați înființat Programul Național de Transplant, ați coordonat Agenția Națională de Transplant (ANT) în perioada 2006-2009, ați fost coordonator național de transplant în cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov până la 1 ianuarie 2019, iar în acest moment sunteți consilier în cadrul ANT. A fost o perioadă cu bune și cu rele, cu atacuri și provocări. Cum ați descrie-o?

Dr. Victor Zota: În ’97, când am început să mă ocup de transplant, România era doar o pată pe harta transplantului european. Atunci mi s-a propus să mă ocup de transplant în România și primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg la o specializare în Spania, la Barcelona, pentru că era orașul cu cea mai mare dezvoltare a activității de transplant.

Mi-a plăcut foarte mult faptul că psihologia poporului spaniol se aseamănă cu cea a poporului român. Când m-am întors în România, am propus înființarea Agenției Naționale de Transplant, o structură care să se ocupe de obținerea donatorilor aflați în moarte cerebrală. De asemenea, m-am ambiționat să obțin un program național de transplant, pentru că – am constatat la acea perioadă – pe baza banilor primiți de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate – nu se poate dezvolta un asemenea program. Spre exemplu, la vremea respectivă, nu știu pe ce criterii fuseseră făcute calculele, o operație de transplant se deconta undeva pe la 5.000 de euro, sumă total infimă comparativ cu costurile reale. Prin urmare, doar un program putea rezolva decontarea unor sume cât de cât apropiate de cele reale.

După aceea am înființat Agenția Națională de Transplant, care la început s-a mișcat destul de greu. În toamna-iarna lui 2012 însă, am reușit să implementăm cam tot ce înseamnă modelul spaniol în România și rezultatele s-au văzut imediat, în 2013-2014, chiar și în 2015.

Dr. Victor Zota: “Am crezut, în acel moment, că nu vor mai exista obstacole. M-am înșelat”

În 2013, țara noastră a fost declarată campioană europeană la creșterea procentului de transplanturi. L-am dublat, practic. Am fost apreciat și felicitat la nivelul Comisiei de Specialiști în Transplant din cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles. Am fost foarte mândru și am crezut, în acel moment, că nu vor mai exista obstacole în programul național de transplant. M-am înșelat.

Ulterior, lucrurile au devenit greoaie și s-au împotmolit în momentul în care noi am vrut să facem transplant pulmonar în țară.

Reporter: Ce s-a întâmplat atunci? 

Dr. Victor Zota: Momentul acela a fost unul crucial. Orice opinie exprimată împotriva programului de transplant de către decidenți, de către oameni politici, influențează negativ și foarte repede activitatea de transplant. De vreo doi ani și jumătate ne aflăm într-un moment sumbru pentru programul național de transplant. Eu sper să trecem acum, cât mai repede, peste această perioadă grea și să reușim să revenim la cifrele din perioada de glorie.

Dr. Victor Zota: “Refuzul pentru donare în România este în jur sau chiar sub 25%”

Reporter: Ați fost mereu genul de “oficial” deschis față de presă. Răspundeați oricând la telefon și nu vă fereați niciodată să oferiți jurnaliștilor informațiile solicitate. Colegii mei care au lucrat pe “Sănătate” știu despre ce vorbesc. “Sună-l pe Zota, că te ajută!”, cam așa se discuta în redacții când era necesară o informație din domeniul medical. V-a fost de folos această deschidere față de gazetari? Sau nu? 

Dr. Victor Zota: Da, m-a ajutat! Eu am considerat întotdeauna că dacă nu ai nimic de ascuns și sistemul este perfect vizibil și transparent, cum a fost mereu și cum este și acum, în ciuda unor interpretări rău-voitoare, populația va înțelege care este scopul acestui program, care este scopul transplantului și va fi de partea noastră. Și cred că am reușit, cu ajutorul presei, ținând cont de faptul că refuzul pentru donare în România este in jur sau chiar sub 25%. Altfel spus, 75-80% din familiile din România pe care le abordăm pentru transplant acceptă donarea. Este unul dintre cele mai bune procente din Europa, dacă nu chiar din lume!

Acest lucru ne-a ajutat să ajungem la performanțele deosebite din 2013-2014, chiar și 2015 și, din fericire, până la începutul lui 2019 s-a menținut acest procent. De la începutul lui 2019, lucrurile s-au schimbat într-un mod nedorit, însă sper că e doar o situație de moment, care va dispărea.

Reporter: Și totuși, v-ați făcut mulți dușmani într-un timp scurt! Cum ați reușit? 

Dr. Victor Zota: Nu aș spune că am foarte mulți dușmani. Aș spune că am 2 sau 3 dușmani, pe care, de altfel, nu i-aș numi nici dușmani… Sunt persoane foarte vocale care, din cauza unor interese pe care eu nu am reușit să le dibuiesc, lansează foarte multe minciuni și foarte multe neadevăruri pe piață. Toate aceste afirmații, lansate în presă sau în mediul online, chiar și pe Facebook, nu au absolut nicio acoperire reală. Am demonstrat mereu că sunt niște afirmații false.

Spre exemplu, când nu ai absolut nici o dovadă – cum s-a întâmplat de curând într-o plângere la DIICOT (n.r. Anca Baculea, fosta șefă a ANT, proaspăt demisă de ministrul Sorina Pintea și înlocuită cu dr. Radu Zamfir i-a făcut plângere medicului Victor Zota) – și faci afirmații, din “folclorul din ANT am aflat că”, mie aici mi se pare, deja, rea-credință!

Și cred că interesele acestor persoane, în cadrul sistemului sanitar sau în cadrul programului național de transplant, au fost deranjate de mine, pentru că eu am vrut foarte multă transparență. Bineînțeles, această transparență trebuie înțeleasă în spiritul și litera legii privind activitatea de transplant.

Reporter: La ce vă referiți, mai exact?

Dr. Victor Zota: Este o transparență care poate să meargă până la un anumit punct, și aici mă refer la listele de așteptare. De foarte multe ori s-a cerut ca aceste liste să fie publice și transparente (n.r. de către fosta conducere a ANT, demisă de ministrul sănătății Sorina Pintea). Nu se poate! Există o protecție a datelor, există o protecție a persoanelor, există o protecție a fiecărui cetățean care poate că nu vrea să se știe că se află pe o listă de așteptare pentru un organ care i-ar putea salva viața.

Registrul Național de Transplant funcționează, iar toți cei înscriși au câte un cod cuiant (n.r. cod atribuit de Registrul Național de Transplant), cod generat pentru fiecare pacient intrat pe lista de așteptare pentru transplant. În baza acestor coduri, persoanele pot fi identificate. Ce putem noi să publicăm sunt aceste coduri cuiante generate automat de Registrul Național de Transplant.

Tocmai de aceea, consider că toate procesele legislative pe care le-am inițiat au fost unele transparente, supuse dezbaterii publice. Tot ceea ce am aplicat a fost conform legii, iar toate luările de poziție, atât în țară cât și în străinătate, față de ceea ce se întâmplă în programul de transplant, au fost corecte.

Nu degeaba profesorul Francis L. Delmonico, după părerea mea, cel mai reputat specialist în transplant din lume, la ora actuală, a venit de trei ori în România și, probabil, va veni și luna viitoare, să aprecieze munca noastră și să ne ajute să ne dezvoltăm și în continuare. Din nefericire, acum, în această perioadă, să ne repunem pe picioare, pentru că acum ne confruntăm cu o scădere dramatică a numărului de donatori.

Dr. Victor Zota: În cazul meu pot să spun că Justiția a fost oarbă

Reporter: Ați fost ținta unor atacuri dure, care v-au aruncat cât ai clipi de pe piedestalul eroului salvator de vieți în boxa acuzaților de trafic cu organe. Cum vă explicați situația?

Dr. Victor Zota: A fost o mare surpriză pentru mine, una neplăcută, tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă (n.r. 2009). Am fost acuzat de niște lucruri pe care nu le-am făcut. Și azi sunt extrem de mâhnit pentru faptul că am fost învinovățit, deși nu am greșit. Am încercat să demonstrez Justiției că nu am greșit cu nimic, dar… pot să spun că Justiția este oarbă.

Lucrurile sunt foarte simple din punctul de vedere al acuzației care mi s-a adus. Am fost acuzat că aș fi acreditat o clinică, Sabyc, fără să am dreptul, în calitate de director al ANT. Legea era extrem de clară și numai cine nu dorește, nu vrea sau este de rea-credință nu o înțelege. Activitatea de transplant tisular și celular este compusă din trei părți: prelevare, banking și transplant. Conform legii de la acea perioadă, activitatea de prelevare și cea de transplant erau acreditate de către Ministerul Sănătății. Activitatea de banking (cea care constă în procesarea, depozitarea, stocarea și ulterior distribuirea țesuturilor) era acreditată de Agenția Națională de Transplant, prin lege.

Două articole, din Legea 148 – aliniatul 4 – și din Legea 95 – aliniatul 5, spuneau foarte clar acest lucru, în timp ce articolul 160 din Legea 95 spunea că prelevarea și transplantul sunt acreditate de Ministerul Sănătății. Prin urmare, eu nu am greșit cu nimic, pentru că eu am dat o acreditare de banking.

Am reușit să explic lucrul acesta de-a lungul a doi ani și jumătate, cât a durat procesul, iar părerea mea este că judecătoarea care a judecat cazul înțelesese. Într-un mod cu totul surprinzător, cu două ședințe înainte să se termine procesul, doamna judecătoare a fost schimbată, fiind promovată, și au venit alți judecători. Procesul s-a mai lungit cu trei ședințe. Noii judecători nu au făcut altceva decât să dea alte termene. Într-un final, a venit un judecător care m-a judecat din prima ședință și m-a găsit vinovat.

Am fost făcut vinovat pentru fals în acte publice, ceea ce iar reprezintă o problemă, pentru că nu aveam cum să falsific un document pe care eu însumi îl redactasem și eu însumi îl semnasem. În al doilea rând, mă încadram perfect în lege. Din nefericire, nu am fost ascultat la apel și nici la recurs. La recurs, îmi amintesc că judecătorul m-a întrebat… unde lucrez. Prin urmare, cred că domnia sa nu s-a aplecat cât ar fi trebuit asupra studierii dosarului.

Este o frustrare a mea în continuare, pentru că nu am reușit să-mi demonstrez nevinovăția. Este un fapt speculat de câteva persoane care, fără niciun fel de discernământ și fără niciun fel de decență mă acuză de lucruri pe care eu nu le-am făcut.

Dr. Victor Zota: Da, sunt asociat cu traficul de ovule, ceea ce este complet fals și este o manipulare

Reporter: Poate judecătorul nu a înțeles clar despre ce este vorba…

Dr. Victor Zota: Am fost acuzat de un act administrativ pe care eu l-am făcut bine, respectând legea. Faptul că nu a vrut nimeni să înțeleagă acest lucru rămâne în continuare o enigmă pentru mine. Nu s-a dorit să se înțeleagă! În plus, eu nu am fost implicat sub nicio formă în traficul de ovule sau traficul de organe

La proces am desenat pe tablă. Am arătat prelevarea, bankingul și transplantul. Prelevarea și transplantul sunt ale Ministerului Sănătății, bankingul este al ANT, pentru că așa spunea și Directiva 23 a Comisiei Europene. Așa spunea și Constituția României, că directivele se aplică în mod obligatoriu în România. Legiuitorul a înțeles, când a făcut legea, că aceasta este partea ANT. Din păcate, la judecată nu s-a înțeles acest lucru.

Reporter: Când se face referire la dosarul în care ați fost găsit vinovat, numele Zota nu e asociat cu acreditarea Sabyc, ci cu traficul de ovule…

Dr. Victor Zota: Da, este asociat cu traficul de ovule, ceea ce este complet fals și este o manipulare. Ulterior am discutat cu cei care m-au atacat și au recunoscut că au greșit, susținând că aceasta a fost opinia lor la momentul respectiv. Doar astfel de opinii fac foarte mult rău. Atacându-mă pe mine, oamenii aceștia nu îmi fac rău doar mie, ci întregului sistem de transplant, care este extrem de vulnerabil la ceea ce se întâmplă în presă, în societate.

Transplantul este un domeniu de nișă pe care îl stăpânesc foarte bine numai specialiștii. Din nefericire, iată că foarte multă lume își dă cu părerea, fără să aibă nici cea mai mică idee.

Dr. Victor Zota: Trei luni cu suspendare nu știu ce înseamnă! Ori ești vinovat și te pedepsim, ori nu ești vinovat!

Reporter: Să întoarcem la scandalul Sabyc. Ce s-a întâmplat atunci a fost o capcană?

Dr. Victor Zota: Nu, cred că inițial a fost o idee fixă și preconcepută a celor care făceau ancheta, cum că este imposibil să nu găsească ceva în neregulă și la ANT, după ceea ce se întamplase cu Sabyc. Ulterior și-au dat seama că lucrurile nu stau așa cum și-au imaginat, dar fusese făcut, deja, prea mult tam-tam ca să se recunoască faptul că nu am fost cu nimic vinovat, iar toate discuțiile care au fost în acea perioadă în presă și toate acuzațiile care mi s-au adus erau nefondate.

De altfel și pedeapsa pe care am primit-o, trei luni de închisoare cu suspendare este… Ori ești vinovat și te pedepsim, ori nu ești vinovat! Dar trei luni cu suspendare nu știu ce înseamnă, mă rog! Pot spune că această condamnare, așa cum a fost ea, a fost suficientă ca să îmi păteze cariera și să dea ocazia unor persoane să interpreteze aceste lucruri complet eronat și rău-voitor.

Este important să menționez că instanta nu mi-a interzis nimic. Nu mi-a interzis să lucrez în continuare în transplant, nu mi-a interzis să fiu director în continuare. Ba, mai mult decât atât, în timpul procesului am fost dat afară abuziv, pentru ca, ulterior, să fiu repus în funcție și să mi se dea și despăgubiri.

Reporter: Contestatarii au avut ceva personal cu Victor Zota sau cu programul național de transplant? Pentru că răul s-a răsfrânt asupra pacienților. Ei au fost singurele victime reale ale scandalului iscat în jurul programului de transplant. Organele au dispărut și, odată cu ele, și șansa la viață a pacienților.

Dr. Victor Zota: Așa este! Tot acest scandal a dus la o scădere dramatică a numărului de donatori. Gândiți-vă ca într-un an, noi am pierdut 70 de donatori. 70 de donatori înseamnă, să zicem, 60 de transplanturi de ficat, cel puțin 120-130 de transplanturi de rinichi, câteva zeci de transplanturi de inimă, nu mai vorbesc de țesuturi…

Și toate acestea se contabilizează în salvarea unor vieți omenești. Din păcate, acei pacienți nu au mai avut această șansă. Cei mai mulți dintre bolnavi au murit pe listele de așteptare, dar cred că niciunul dintre cei care au creat în mod artificial acest scandal nu a avut sau nu are remușcări pentru ceea ce a făcut.

Toate problemele care au fost ridicate în acest scandal artificial puteau fi lămurite simplu și rapid în discuții purtate  cu persoane implicate în transplant, dar care știu despre ce e vorba! Însă doar să discuți cu pseudo-specialiști în transplant și apoi să spui că tot ceea ce se întâmplă la nivelul ANT este trafic de organe și fals reprezintă o mare problemă. Resorturile acestei activități de distrugere a unui mecanism care mergea foarte bine în România și cu care ne puteam mândri… mie îmi scapă!

Reporter: Până în 2014, programul național de transplant mergea ca pe roate. La transplantul hepatic, spre exemplu, anii 2013 și 2014 au fost cei în care s-au realizat cele mai multe transplanturi: 122/an. Brusc, după 2014, a venit dezastrul. Numărul de organe a scăzut dramatic, odată cu șansa la viață a pacienților a căror existență depindea de un organ donat și, implicit, transplantat. Unde ne situam azi?

Dr. Victor Zota: Așa este! Astăzi cred că suntem pe ultimul loc în Europa. Am scăzut la niște cifre absolut dramatice. Anul acesta, până săptămâna trecută, am avut 3-4 donatori, față de 30, cât am avut în 2014 în aceeași perioadă.

Dr. Victor Zota: Să faci muncă voluntară și să mai fii și criticat nu este în regulă

Reporter: Din informațiile noastre, numărul potențialilor donatori de organe aflați în moarte cerebrală este același, nu a scăzut. Nu a scăzut nici încrederea populației în actul de donare, familiile dându-și acordul pentru prelevarea de organe cu aceeași frecvență ca în anii de vârf ai perioadei de funcționare a programului de transplant. Atunci, ce nu merge? Ce se întâmplă?

Dr. Victor Zota: Așa este! Numărul este constat, dar donatorii în moarte cerebrală nu au mai fost identificați. În absolut orice spital din lumea întreagă, nu numai din România, între 2 și 6% dintre pacienții care mor în cadrul unei secții de terapie intensivă pot fi potențiali donatori de organe. Restul au patologii care le contraindică donarea de organe.

În fiecare centru de transplant acreditat există un coordonator de transplant și un anestezist care se ocupă cu identificarea și declararea potențialilor donatori. Aici a apărut fisura, în momentul în care a scăzut dramatic numărul de donatori, medicii nu au mai fost interesați din mai multe motive.

În primul rând scandalul creat le-a impus așa, o reținere în a mai declara moartea cerebrală. Apoi, medicii au devenit mai reticenți, pentru că declarațiile care veneau din partea Ministerului Sănătății, a decidenților, puneau sub semnul întrebării inclusiv această identificare de donatori aflați în moarte cerebrală. În plus, cei mai mulți dintre specialiști nu erau plătiți și făceau muncă voluntară! Or să faci muncă voluntară și să mai fii și criticat nu este în regulă.

A mai apărut o serie de controale indicate și cerute în acea perioadă de Ministerul Sănătății, care au condus la situații absurde. Au fost contestate inclusiv câteva acreditări date pentru declararea morții cerebrale în unele spitale județene, care îndeplineau fără niciun fel de probleme condițiile legale. Ulterior s-a constatat ca declarările au fost corecte, iar acuzațiile care veneau din partea Ministerului Sănătății sau a decidenților au fost retrase. Era însă prea târziu. Informația circulase printre specialiștii din transplant și toți au devenit mult mai reticenți și mai circumspecți.

Nu a crescut rata refuzului familiilor pacienților aflați în moarte cerebrală privind acordul de prelevare în acea perioadă și nici ulterior. A scăzut numărul de declarări, deși potențialii donatori erau cam la același procent de dinainte de scandal.

În momentul în care medicii specializați nu mai sunt interesați de activitatea de declarare a morții cerebrale, ba, mai mult, au și câteva semne de îndoială generate de persoane publice cu influență în sistem, încrederea în programul de transplant și în procedurile pe care le-am implementat prin legislație s-a șubrezit.

Dr. Victor Zota: Pe lista de așteptare nu există ordine! Nu e ca o coadă la carne!

Reporter: Lipsesc centrele zonale în care pot fi menținuți în condiții optime donatorii în moarte cerebrală? Sau procedura de declarare a morții cerebrale e foarte complicată pentru medici?

Dr. Victor Zota: Nu. Din păcate, odată cu apariția altui scandal, tot artificial, legat de transplantul pulmonar în România, numărul de declarări de moarte cerebrală în România a început să scadă. Medicii au devenit reticenți, neîncrezători în sistem.

Acuzațiile făcute de minister și de ministrul sănătății în acea perioada (n.r. Vlad Voiculescu a fost ministru al sănătății în Cabinetul Cioloș, în perioada 20 mai 2016 – 4 ianuarie 2017) au fost iar nefondate și bazate pe o necunoaștere crasă a sistemului.

S-a spus atunci că nu se respectă ordinea de pe lista de așteptare. Pe lista de așteptare nu există ordine! Nu e ca o coadă la carne! Este o bază informatică de date care cuprinde mai multe persoane, codificate cu un cod cuiant și în baza căruia calculatorul identifică persoanele compatibile cu potențialul donator.

Poți să fii pe lista de așteptare de foarte mult timp, sau poți să fii de o zi și să ai norocul de o compatibilitate care să te recomande pentru a primi un organ. Așadar, nu există poziție, vechime, ierarhie! Există numai compatibilitate, iar compatibilitatea o stabilește doar calculatorul și, bineînteles, că norocul ți-l dă Dumnezeu sau nu.

Au fost persoane care au stat foarte mult pe lista de așteptare pentru că aveau o hartă imunologică destul de complicată și a fost foarte greu să li se găsească un organ. Mulți nu au avut șansa să li se găsească în timpul vieții un organ care a să fie compatibil și să se permită transplantul. Alte persoane au avut norocul ca, într-o perioadă relativ scurtă, să primească un organ.

Faptul că ajunsesem la 140-150 de donatori era un lucru extrem de benefic pentru toți cei aflați pe lista de așteptare, pentru că le creștea șansa exponențial de a se găsi un organ compatibil. Dar când scazi de la 150 la 30, îți scade de 5 ori și șansa de a mai primi un organ.

Reporter: Procedura din România de declarare a morții cerebrale are hibe? Poate permite apariția ulterioară a semnelor de întrebare?

Dr. Victor Zota: Avem una dintre cele mai sigure, dar în același timp și complicate, și dificile proceduri de declarare a morții cerebrale. Aceasta, tocmai pentru a preîntâmpina orice fel de greșeală. Totuși, medicii s-au gândit că ar putea veni cineva și pune sub semnul întrebării activitățile pe care le-au îndeplinit ei, așa că au preferat să se retragă. Mulți specialiști s-au retras, au existat spitale care au cerut să se retragă din programul național de transplant, cum a fost Spitalul din Tulcea, cel din Ploiești. Nici la Pitești nu mai era activitate.

Dr. Victor Zota: Procedura de declarare a morții cerebrale poate dura și 10 ore, și 12 ore sau chiar mai mult

Reporter: Poate fi vorba și de dezinteresul specialiștilor? Nu mai există motivație pentru medicii din teritoriu și încearcă să evite “bătăile de cap”, chiar dacă acestea se traduc în vieți salvate? Suntem victimele unui dezinteres național?

Dr. Victor Zota: Procedura pe care o avem acum este aceeași pe care am avut-o și în 2013, și în 2014, și în 2015! Grija noastră a fost să fie o procedură extrem de sigură, care să nu poată da naștere niciodată la semne de întrebare. Am vrut să eliminăm suspiciunea că nu s-ar fi declarat corect o moarte cerebrală.

Într-adevăr, procedura durează destul de mult. Durează și 10 ore, și 12 ore câteodată, poate chiar mai mult. Secțiile care au fost acreditate în țară au și aparatura, și specialiștii care să permită declararea morții cerebrale.

În plus, în ultimii ani am modificat oarecum procedura, în sensul în care am oferit alternative față de electroencefalogramă, care nu mai este un test foarte apreciat și folosit în Europa și am oferit posibilitatea unor alte examinări paraclinice, cum ar fi CT, RMN cu substanță de contrast și Doppler. Există mai multe variante ca o secție să se poată implica în programul național de transplant, ca să poată declara moartea cerebrală.

Din păcate, a dispărut entuziasmul medicilor. La început erau foarte entuziaști și voluntari, după care au constatat că în loc să fie apreciați și să apară, așa cum e normal în orice societate civilizată, și o recompensă financiară, au fost mai mult criticați. De aceea oamenii au preferat să nu se mai implice.

Trebuie ținut cont și de faptul că o serie de spitale și-au pierdut specialiștii. Unii s-au pensionat, alții s-au mutat în alte spitale, ori au plecat în străinătate. Multe dintre spitalele în care aveam mari speranțe au rămas fără oamenii care să poată declara moartea cerebrală conform legii. Repopularea acestor spitale cu specialiști va duce și la reluarea activității de transplant.

Dr. Victor Zota: Dacă lucrurile ar merge normal, am avea în jur de 400 de donatori aflați în moarte cerebrală pe an

Reporter: Cum ar putea fi motivați, din nou, acești medici să se implice cu entuziasm în activitatea de identificare a potențialilor donatori și declararea morții cerebrale? Ce e de făcut?

Dr. Victor Zota: Există mai multe modalități. În primul rând, să li se redea încrederea în sistem. Este un termen pe care l-am auzit acum câțiva ani tot de la spanioli: implementarea unei culturi a donatorului în fiecare secție de terapie intensivă din spitalele mari, spitalele județene.

Cultura donatorului înseamnă trei lucruri:

 • Să ai coordonator și persoana responsabilă cu identificare morții cerebrale (această persoană identifică donatorul, iar coordonatorul discută cu familia și obtine acordul);
 • Secția respectivă să își primească banii pe care i-a cheltuit pentru fiecare declarare de moarte cerebrală, ceea ce înseamnă în jur de 5.000 de euro de pacient. Nu de alta, dar la un moment dat, dacă tu tot declari moarte cerebrală și nu îți primești banii, șeful de secție sau managerul spitalului vine și începe să te întrebe ce se întâmplă, pentru că se cheltuiesc bani, practic, pentru o persoană decedată care, în mod normal, nu are ce căuta în secția de terapie intensivă, unde, în mod normal, trebuie să stea numai oameni vii;
 • Să existe în fiecare secție preocuparea de a identifica potențialii donatori. Să nu se treacă cu vederea, la vizitele medicale de dimineața și de seară, pacienții care este evident că nu au nicio șansă să supraviețuiască. Să fie luați în calcul pentru statutul de potențiali donatori de organe.

La o primă statistică, dacă lucrurile ar merge normal în România, țara noastră ar putea avea în jur de 400 de donatori aflați în moarte cerebrală pe an. Asta ar însemna ca fiecare spital mare să declare câte 10 donatori în moarte cerebrală anual, ceea ce nu reprezintă niciun efort mare, nici financiar, nici fizic, nici profesional. Ar însemna un donator la 5 săptămâni, ceea ce este perfect fezabil, mai ales că fiecare spital mare are atât secție de neurologie, cât și de neurochirurgie.

Însă toate cele de mai sus ar trebui să fie incluse în cadrul programului național de transplant și să primească bani pentru aceste operațiuni.

Este, de fapt, unul dintre lucrurile pe care doamna ministru Sorina Pintea, într-o discuție pe care am avut-o mai demult, le-a solicitat: ca toate spitalele mari să fie implicate în program. Nu știu dacă vom reuși, dar așteptăm…

Reporter: S-a spus despre dumneavoastră că v-ați fi erijat în unicul distribuitor de organe din România și că ați fi dispus după bunul plac de rinichii, ficatul sau inima oricărui donator, trimițând organele acolo unde doreați, fără să țineți cont de nicio regulă. Explicați, vă rog, cum stăteau lucrurile.

Dr. Victor Zota: Bineînțeles că a fost, din nou, o știre falsă. Eu, în primul rând, în calitate de coordonator național de transplant trebuia să mă ocup de transportul echipelor operatorii, echipelor de prelevare și apoi a organelor prelevate. Din acest punct de vedere, prin intermediul coordonatorilor intraspitalicești care informau coordonatorii regionali eu aflam despre existența unui donator în diferite locuri din țară.

Primul lucru pe care îl făceam era să iau legătura cu membrii Consiliului Științific al ANT și să aflăm care dintre centrele acreditate pentru activitatea de transplant are un receptor compatibil din punct de vedere imunologic cu donatorul.

Discuția se purta cu șefii centrelor, iar ei erau cei care decideau unde va merge organul. Astfel, rinichii puteau să meargă la Cluj, la București sau la Iași, ficatul, la București sau, mai nou, la Iași, inima, la Târgu Mureș sau la București. În luarea acestor decizii un rol important îl aveau și mijloacele de transport de care dispuneam și cât este de mare distanța de la centrul care a declarat donatorul până la centru care trebuie să primească organul. Ținându-se cont de cele de mai sus, s-au luat decizii la nivelul consiliului științific de prealocare a organelor astfel încât, spre exemplu, inimile care apăreau în Transilvania să meargă la Târgu Mureș, inimile care apăreau în Muntenia să meargă la București.

Dr. Victor Zota: Nu înțeleg de ce fosta conducere a ANT a dorit să aibă acces la Registrul Național de Transplant și a reușit!

Toate acestea din pricina condiționării mijloacelor de transport și pentru a ne înscrie în acel “timp de ischemie rece”, pe înțelesul tuturor, timpul în care nu intră sânge cald în organ și care, dacă este depășit, degeaba mai transplantezi organul, că nu mai funcționează.

Uite, spre exemplu, rinichii dacă apăreau în Transilvania, mergeau obligatoriu la Cluj, rinichii din Moldova și din Muntenia mergeau la București, un rinichi din Moldova mergea și el la Iași, iar ficatul, la Iași sau la București, tot așa, în funcție de zonă (ficatul din Moldova mergea la Iași, iar ficatul din Ardeal sau Muntenia, la București, pentru că în Ardeal nu avem niciun centru acreditat pentru transplantul hepatic).

Acum cred că este clar că eu nu aveam absolut niciun fel de atribuție în alocarea organului. Rolul meu era acela de a asigura transportul acestor organe. Și o făceam fie cu TAROM, fie cu Școala de Aviație (până la accidentul din Apuseni), fie cu SMURD, în situațiile în care puteam să apelez la SMURD, chiar cu Ambulanța, când zonele erau mai apropiate. Eu nu selectam nici măcar centrele care vor primi organe. Aceste centre erau alese de Consiliul Științific al ANT pe baza compatibilității imunologice dintre donator și receptor, în cadrul Registrului Național de Transplant, prin intermediul calculatorului.

Reporter: Practic, specialiștii aleg zona în care va merge organul, iar din acest moment e treaba softului. Alegerea primitorului se face de către calculator. Așa este?

Dr. Victor Zota: Da! De aceea nu înțeleg eu de ce fosta conducere a ANT a dorit în mod expres să aibă acces la Registrul Național de Transplant și să intre în el. În primul rând că era un lucru ilegal! Niciunul dintre directorii ANT nu a avut niciodată acces la acest registru, nu a avut user și parolă, pentru că nu a avut ce căuta în registru. Registrul este o bază de date care cuprinde o înșiruire de persoane ce sunt luate în calcul în momentul în care există un donator din punctul de vedere al compatibilității imunologice.

Ce să caute directorul ANT în acest registru? Ce să facă el acolo? Din nefericire, fosta conducere a Agenției, ale cărei argumente nu le-am înțeles, a făcut tot ceea ce a fost omenește posibil să intre ilegal, pentru că ordinul de ministru nu a fost modificat (Ordinul 477 nominalizează persoanele care pot intra în acest registru pentru a încărca date pentru clinicile pe care le reprezintă, dar care, totodată, nu au posibilitatea să vadă celelalte liste de așteptare, de la alte clinici, chiar și pentru un organ similar. Spre exemplu, Clinica de Transplant Renal din Cluj nu poate să vadă lista de așteptare la transplant renal a Clinicii Fundeni din București, care are o altă listă. La fel se întâmplă și la ficat, și la inimă).

Reporter: Și până la urmă s-a intrat sau nu în baza de date a Registului?

Dr. Victor Zota: Da! Fosta conducere a Agenției Naționale de Transplant (n.r. Anca Baculea, demisă în urmă cu două săptămâni de ministrul Sorina Pintea și înlocuită cu medicul-erou Radu Zamfir) a intrat în acest registru și și-a pus parole personale. Se poate spune ca “a luat registrul pe persoană fizică”. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu acest registru din acel moment. Acum, probabil, vom afla, după ce se mai liniștesc lucrurile, o să aducem un audit pentru registru ca să vedem ce s-a întâmplat în el, pentru că el a fost accesat de persoane care nu aveau sub nicio formă dreptul legal și nici motivația profesională de a intra in el. Nimeni din Agenția Națională de Transplant nu avea dreptul să intre în registru.

Reporter: A existat și un control al Ministerului Sănătății legat de acest registru!

Dr. Victor Zota: A fost un control al Ministerului Sănătății care a constatat ca acest registru este gestionat și apărat (au existat foarte multe atacuri ale hackerilor asupra registrului) de o firmă privată de IT, firmă care l-a și înființat.

Fosta conducere ANT a reziliat contractul cu firma inițiatoare și a adus o altă firmă privată care are acum contract, în același timp în care directorul ANT de atunci și-a luat dreptul de a intra ilegal în baza de date a Registrului Național de Transplant. Absolut ilegal! Vorbim de fostul director Anca Baculea, care, de altfel, scrie și în plângerea penală pe care mi-a făcut-o, a luat parolele, și-a pus parolele personale și a intrat în registru.

Am primit, mai târziu, telefoane că registrul nu mai funcționează. Păi, de ce nu mai funcționează?

Toate lucrurile acestea trebuie clarificare, lămurite, și să vedem care a fost motivația pentru care s-a dorit intrarea ilegală în această baza de date. Dacă ordinul de ministru ar fi fost modificat la timp și i se permitea directorului executiv să intre în registru, lucrurile nu ar fi fost deloc ilegale. Bineînțeles că un ordin de ministru în care să se permită directorului ANT să intre în această bază de date trebuia justificat cu niște argumente solide. Dar eu nu știu ce argumente s-ar fi putut aduce.

Eu m-am tot gândit și nu am găsit. Eu nu am vrut niciodată, nici când am fost director, nici ulterior și nici pe viitor nu vreau niciodată să am vreo legătură profesională cu această bază de date, pentru că nu e treaba mea. Nu eu aleg receptorul, este problema specialiștilor din fiecare centru să vadă care este, în final, receptorul cel mai potrivit pentru organul care este oferit de rețeaua naționala de transplant. Din acest punct de vedere, directorul ANT nu are niciun fel de atribuție și nici competența în a se băga în asemenea probleme.

Dr. Victor Zota: La Spitalul Sfânta Maria din București se putea face transplant pulmonar din 2016, dar Ministerul Sănătății a refuzat să dea bani pentru operații!

Reporter: De ce s-a împiedicat finanțarea Centrului de Transplant Pulmonar din cadrul Spitalului Sf. Maria în 2016? Ce era în neregulă atunci și ce s-a schimbat doi ani mai târziu, în 2018, când centrul a început să funcționeze și a efectuat până acum 4 transplanturi pulmonare, toate încununate de succes?

Dr. Victor Zota: Centrul de la Sf. Maria a apărut în perioada în care situația transplantului pulmonar în România devenise extrem de critică. Eurotransplantul trimisese niște mesaje și chiar e-mailuri către pacienți aflați pe lista de așteptare prin care li se comunica că nu mai pot fi ajutați cu transplantul pulmonar, în special la Viena, că, de obicei, acolo erau listați.

Atunci, am descoperit că exista un contract semnat de Spitalul Marius Nasta din București cu AKH din Viena cu acordul Eurotransplantului, în baza căruia pacienții erau înscriși și mergeau la AKH. Dar acest contract era ilegal, pentru că el a fost semnat fără ca ANT să fie înștiințată.

În baza acestui acord, România trebuia să dea înapoi, de la donatorii din România, către Eurotransplant, toți plămânii care fuseseră transplantați pacienților români de-a lungul anilor. ANT nu a făcut acest lucru, deoarece nu a știut de existența acestui acord, mai ales că Institutul Marius Nasta nu are nicio legătură cu transplantul, nu era acreditat pentru transplant, nu era o instituție care să aibă cercetări legate de transplant. Cu toate acestea a semnat o înțelegere prin care amaneta, practic, organele care se transplantaseră în România. Eurotransplantul, la un moment dat, s-a sesizat că nu ne achităm de această obligație, așa că și-a schimbat politica și a zis că nu mai poate să ajute țara noastră.

În acel moment a devenit foarte acută deschiderea unui centru de transplant pulmonar în România. Am încercat pe la mai multe spitale, am avut discuții și am realizat că lucrurile sunt destul de departe, pentru că secțiile respective nu au dotările și spațiile necesare și nici specialiștii necesari.

O surpriză foarte plăcută a fost când a venit la noi la agentie dr. Narcis Copca, managerul Spitalului Sf. Maria, și ne-a spus că el a pregătit o echipă de specialiști la Hanovra, în Germania, prin mijloace proprii (anesteziști, chirurgi și pneumologi), cu ajutorul doctorului Igor Tudorache, șeful programului de transplant pulmonar de la Hanovra. Acesta din urmă și-a anunțat disponibilitatea de a veni în România, pe banii lui, fără a i se deconta nimic, pentru a se ocupa de transplantul pulmonar, doar pentru că voia să facă ceva pentru țara lui.

Am fost informați că exista la Sf. Maria tot spațiul necesar efectuării transplantului pulmonar, un etaj la cheie, care îndeplinește toate condițiile pentru a fi acreditat.

S-a analizat situația, s-a făcut o inspecție, iar centrul a fost acreditat, după ce s-a constatat că el îndeplinește nu doar criteriile românești, ci toate criteriile europene privind deșfășurarea unei activități de transplant pulmonar.

Dr. Victor Zota: Au fost 2 ani pierduți degeaba în transplantul pulmonar din România, 2 ani în care au murit oameni care puteau fi salvați

Reporter: Și atunci de ce nu am avut transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria imediat după acreditare?

Dr. Victor Zota: Ulterior, ministrul Vlad Voiculescu, din motive care mie îmi scapă în totalitate, a refuzat să finanțeze această activitate pe programul național de transplant. Ca urmare, Spitalul Sf. Maria a rămas în continuare acreditat (acreditarea se dăduse pe 5 ani), însă timp de doi ani, deși putea să facă multe transplanturi, nu a făcut nicio operație de transplant pentru că nu a fost finanțată această activitate.

Povestea a fost lungă, scandalul în presa a fost enorm. După doi ani, când au venit banii și programul național de transplant a permis finanțarea primelor proceduri, s-au făcut primele transplanturi pulmonare în România. Exact în aceleași condiții și cu aceleași dotări care erau și în urmă cu doi ani. Nu s-a schimbat absolut nimic. Practic, s-au pierdut doi ani degeaba. Nu a existat nicio modificare în dosarul de acreditare. Exact aceiași oameni, exact același spațiu, exact aceeași aparatură, exact aceeați bani și cu medicul chirurg Igor Tudorache șef al programului. În jumătate de an, Sf. Maria a făcut nu una, ci patru operații de transplant pulmonar. Și toate încununate cu succes.

Acești doi ani pierduți reprezintă un lucru foarte greu de explicat din punctul meu de vedere, această opoziție la programul de transplant din România care, din nefericire, a dus la moartea unor oameni!

Am înțeles că există și niște plângeri pe acest subiect! Nu a existat nicio logică în această decizie de a nu finanța un program care avea toate premisele să reușească. Nu am înțeles!

Sunt foarte supărat, pentru că nu am înțeles de ce s-a refuzat cu îndârjire finanțarea acestui proiect, așa cum nu am înțeles de ce specialiști și pseudospecialiști din România, care nu au nicio legătură cu activitatea de transplant s-au pronunțat asupra acestui proiect de la Spitalul Sf. Maria, fără să vadă spitalul. A fost influențată opinia publică de către aceste voci care au încercat să inducă ideea greșită că la Sf. Maria vor muri oameni dacă vor face transplant pulmonar. Asociațiile de pacienți au fost dezinformate, pentru că atunci când apare un așa-zis specialist și spune că echipa de la Sf. Maria este incompetentă, sunt oameni înclinați să creadă aceasta prostie.

Această campanie cred că a fost foarte bine regizată, pentru că altfel nu putea să aibă asemenea rezultate.

Avantajul pe care l-am avut a fost faptul că în momentul în care s-a schimbat conducerea Ministerului Sănătății, s-a schimbat și această opinie de la nivelul ministerului. Programul a fost finanțat și atunci s-a reușit efectuarea a patru transplanturi pulmonare în șase luni. Ăsta este un merit al noii conduceri a ministerului, care trebuie apreciat și care a avut încredere în ceea ce făcuse și spusese ANT prin faptul că a acreditat acest centru.

Reporter: Ați avut ceva de împărțit, la acea vreme, cu ministrul Vlad Voiculescu. Atunci când erați coordonator al programului național de transplant în cadrul Serviciului de Ambulanță București, a afirmat că “funcția pe care dr. Victor Zota o ocupă nu există”…

Dr. Victor Zota: Cred că a fost tot o lipsă de informare sau, poate, rea-voință! Ministerul Sănătății știa foarte clar ca eu sunt coordonator național de transplant. Coordonarea națională de transplant era făcută de către Serviciul de Ambulanță al Municipiului București din motive logistice, din 2010. Trebuie să ai un serviciu care să fie 24/24 disponibil, să ai mijloace de transport, să ai contabilitate, juridic etc. pentru a pune pe picioare un asemenea angrenaj. ANT nu a avut niciodată posibilitatea fizică și logistică să gestioneze această activitate. Mai mult decât atât, ANT, nefiind instituție medicală, nu putea fi finanțată pe programul național de transplant – aceasta este o problemă legală.

Atunci, Ministerul Sănătății a hotărât ca această coordonare națională a programului de transplant să se facă de la Serviciul de Ambulanță al Municipiului București și Ilfov, care m-a desemnat pe mine prin decizie internă să fiu coordonator național de transplant. Hârtie pe care eu am trimis-o și la Ministerul Sănătății, și la Corpul de Control, și la presă. Așadar, domnul ministru Vlad Voiculescu a avut-o. Acum, de ce a spus că nu este adevărat și că eu nu sunt coordonator național de transplant, nu am înțeles.

Reporter: Anca Baculea, fosta șefă a ANT, proaspăt demisă de ministrul Sorina Pintea, a depus o plângere împotriva dv. la DIICOT. Potrivit plângerii, o firmă de IT, apropiată dv., ar fi controlat datele din Registrul Național de Transplant. Lămuriți situația! Care este adevărul?

Dr. Victor Zota: Adevărul îl va stabili Justiția. Eu pot să vă spun doar că împreună cu această firmă am pus bazele Registrului Național de Transplant, am lucrat cu ea încă dinainte de înființarea ANT, după care, în decursul anilor, cărămidă cu cărămidă, am reușit înființarea acestui Registru Național de Transplant, care, din nefericire, la ora actuală este o bază de date privind receptorii. Ar trebui să fie o bază de date care să includă și donatorii și o baza de date care să cuprindă și persoanele transplantate. Din nefericire, nu am reușit să ajungem la acest nivel, deoarece nu am găsit înțelegere la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ca să facem o conexiune între serverele noastre și serverele Casei.

Revenind la acuze, nu am fost un apropiat al acestei firme, ci doar un colaborator. Această firmă este specializată în IT, eu, având pregătirea medicală necesară, am știut exact ce să le cer, iar ei au pus în practică, din punct de vedere tehnic, cerințele mele. Desigur, totul s-a derulat în baza unui contract care a decurs foarte bine până când doamna Anca Baculea, fosta șefă a ANT, a decis să îl rezilieze. S-a supărat în momentul în care i s-a refuzat intrarea în registru!

Și, înca o dată, firma a procedat foarte bine că nu a dat accesul, câtă vreme nu exista un ordin de ministru care să permită accesul în registru.

Probabil că nu se înțelesese foarte clar care este scopul acestui registru și cine are voie să intre în el și de ce. Dar în niciun caz nu poți intra într-un registru fără un motiv întemeiat. Cred că această intrare este o infracțiune, o să vedem.

Dr. Victor Zota: Eu sunt în ANT din 2012, în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile

Reporter: Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, este unul dintre contestatarii dv., el făcând un apel public către Radu Zamfir, proaspăt numit de ministrul Pintea în fruntea ANT, să nu care cumva să vă readucă la agenție. De ce această temere?

Dr. Victor Zota: Da! În primul rând că nu se punea problema să mă aducă înapoi, pentru că eu nu am plecat niciodată din ANT. Eu sunt în ANT din 2012, în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. De atunci și până acum am avut exact aceeași funcție, de coordonator regional București. Am considerat, la 1 ianuarie 2019 să îmi iau un concediu fără plată de trei luni, pentru că nu puteam colabora cu fosta conducere a agenției (n.r. Anca Baculea), în sensul în care mi se cerea să semnez o serie de hârtii și de acte, să fac o serie de demersuri, din punctul meu de vedere ilegale, cu care nu eram de acord. Însă presiunile erau foarte mari, așa că am luat această decizie. Nu numai eu, ci și coordonatorii regionali pe Iași și pe Timișoara, toți suspendându-ne activitatea pe o perioadă de trei luni.

Din momentul în care a fost numit dr. Radu Zamfir, am revenit din concediul fără plată, pentru că, întâmplător, o altă colega de-ale noastre și-a dat demisia, iar activitatea ANT era blocată din lipsă de personal. Nu se puteau face comisii pentru angajări, nu se puteau face comisii pentru inspecții și am fost nevoit să revin în activitate, tocmai pentru a putea face comisiile privind posturile pe care trebuie să le ocupăm prin concurs și pentru a semna autorizațiile de import-export de produse biologice pentru activitatea de FIV, care era blocată și ea.

În plus, trebuiau continuate procedurile de acreditare în curs, având în vedere că, printr-un ordin de ministru, s-a extins termenul de acreditare cu șase luni, însă el nu mai are mult și expiră, deci trebuie reacreditate instituțiile care fac transplant. Acestea au fost motivele revenirii mele și nicidecum alte motive invocate.

Eu cu domnul Ungureanu nu m-am văzut niciodată. Am citit și eu o parte dintre acuzațiile pe care mi le-a adus și care nu au niciun fel de bază reală.

Reporter: Ați fot acuzat și că ați fi sunat coordonatori de transplant din țară și le-ați fi spus să nu mai identifice donatori în moarte cerebrală. Mai precis, ca dv. Ați fi sabotat activitatea de transplant. Cum răspundeți? Vă veți face dreptate în instanță?

Dr. Victor Zota: Este o prostie imensă! În primul rând că nu puteam să fac așa ceva. Niciun coordonator regional sau local nu ar fi stat să asculte o asemenea rugăminte din partea mea sau din partea oricui altcuiva. Nu! Așa ceva nu se putea face, nu am făcut! Nu ai cum să sabotezi un sistem pe care tu l-ai creat și pentru care ți-ai sacrificat, de multe ori, chiar și familia pentru ca lucrurile să meargă bine.

Au existat și alte acuzații complet nefondate pe care dânsul mi le-a adus. Nu știu de unde are această înverșunare, mai ales că nu am vorbit în viața mea cu domnia sa, nu m-am întâlnit niciodată cu el. Și nici nu vreau! Însă nu se știe niciodată cum vor evolua lucrurile și, probabil, fiecare va trebui să își justifice atât afirmațiile, cât și acțiunile. Nu înțeleg această înverșunare a sa în a-mi distruge imaginea și cariera. Nu reușește, asta e clar! O să încerc, pe viitor, să reacționez la aceste acuze care mi se aduc, din diverse părți, însă o voi face legal, nu vorbind pe la colțuri.

Dr. Victor Zota: De la peste 500 de vieți salvate în 2014-2015 am ajuns la doar 70 anul trecut. Asta înseamnă oameni care mor

Reporter: Sunt șanse să revenim la cifrele cu care ne mândream în 2013-2014? Să avem din nou un număr mare de donatori de organe aflați în moarte cerebrală și, implicit, mai multe operații de transplant?

Dr. Victor Zota: Odată cu această schimbare din fruntea ANT (n.r. numirea medicului-erou Radu Zamfir în fruntea agenției), cel mai important lucru este să existe iarași transplant, să repunem România pe harta transplantului, să salvam vieți. De la peste 500 de vieți salvate în 2014-2015 am ajuns la doar 70 anul trecut. Este de plâns, pentru că asta înseamnă oameni care mor. Sunt de peste 5 ori mai mulți oameni care mor pe listele de așteptare decât erau atunci. Toată această situație se cuantifică în zeci de vieți.

De ce? Pentru că anumite persoane discreditează un sistem din motive care mie îmi scapă. Și nu vorbesc despre o discreditare doar a sistemului de transplant, ci despre o politică de discreditare a întregii școli medicale românești. Nu numai pe mine m-au bălăcărit, nu numai transplantul a fost distrus. Au fost distruse personalități ale vieții medicale și întregi școli medicale pe care acești oameni le-au creat. Fără nicio justificare și fără ca ulterior să se descopere ceva, palpabil, făcut de acești oameni.

Nu cred că lucrurile trebuie să continue pe acest făgaș și cred că cineva ar trebui să intervină și să stopeze această cascadă de invective, de invenții și de acuzații fără nicio bază reală la adresa sistemului sanitar din România. Nu este un sistem perfect, dar nici pe departe nu este un sistem care să omoare oameni, așa cum susțin unii și alții.

În fiecare zi, în România, sunt salvate sute, dacă nu chiar mii de vieți de către medicii pe care îi avem. Nu poti să îi pui pe toți la zid și să îi faci pe toți incompetenți, șpăgari și hoți.

Reporter: Când și cum ați constatat că nu puteți colabora cu fosta conducere a Agenției Naționale de Transplant?

Dr. Victor Zota: Imediat după ce doamna Baculea a fost numită la ANT eu am avut mare încredere că lucrurile vor merge bine.

Când a venit doamna Anca Baculea, ne-a cerut un fel de raport de activitate, pe care eu l-am făcut mai complex decât mi se ceruse, în sensul în care am venit și cu niște propuneri la sfârșitul raportului, de redresare a activității de transplant. Doamna Baculea, cel puțin pentru moment, fusese receptivă, din câte am avut eu senzația, mi-a apreciat propunerile pe care le făcusem, mi-a mulțumit în scris și mi-a spus că va ține cont de ele. Eu am sperat că ne vom uni eforturile ca să încercăm să punem în aplicare măcar cea mai mare parte din propunerile pe care eu le făcusem și pe care le înaintasem și doamnei ministru al Sănătății, Sorina Pintea, pe care le-a citit și dânsa și s-a declarat de acord cu ele.

După o vreme, atitudinea doamnei Baculea față de mine s-a schimbat radical, nemaivorbind de faptul că o parte din propunerile mele și le-a însușit ca și când ar fi fost gândite de dânsa, iar pe altele pur și simplu le-a ignorat. Cert este că doamna Baculea a declanșat o mare campanie împotriva mea, culminând cu acea plângere la DIICOT, mai făcuse una și la ANI, lucru care m-a susprins total.

Nu știu cine a influențat-o și cum a ajuns la concluzia că eu distrug sau încerc să distrug sistemul de transplant, dar cert este că nimic din ceea ce propusesem eu și cu care fusese inițial de acord nu s-a implementat în sistem și în agenție. Poate că dacă încerca și demara măcar o parte din propunerile pe care le-am făcut, lucrurile acum ar fi stat mult mai bine. Și propunerile mele se refereau la sistemul de organizare, plata personalului care este implicat în transplant, decontarea cheltuielilor pentru activitatea de transplant și urmărirea pacienților posttransplantați. Deci întregul palier, bineînțeles împreună cu completarea și dezvoltarea Registrului Național de Transplant.

Dr. Victor Zota: Doctorul Zamfir nu a spus niciodată: “Sunt obosit! Nu am timp să mă duc la prelevare! Să meargă altcineva în locul meu”

Reporter: Radu Zamfir este, din 5 martie 2019, noul director ANT. Bate vânt de schimbare în bine?

Dr. Victor Zota: Medicul Zamfir este un profesionist desăvârșit. El lucrează în transplant de aproape 20 de ani, este un om care are la bază sute de recoltări de organe. Doctorul Zamfir nu a spus niciodată, în toată activitatea lui: “Sunt obosit! Nu am timp să mă duc la prelevare! Să meargă altcineva în locul meu”. Medicul Zamfir și-a format o echipă și a școlarizat o serie de oameni, atât pe cont propriu, cât și în cadrul a două proiecte finanțate de Academia de Științe Medicale.

Omul știe foarte bine ce înseamnă transplant și cum poate fi îmbunătățită această activitate, este un om deschis dialogului, cu care se poate colabora foarte bine. Făcând o comparație cu fosta conducere a ANT, care nu avea absolut nicio legătură cu activitatea de transplant din punct de vedere profesional, Radu Zamfir este un om care nu trebuie să mai învețe transplant.

El este omul care îi învață pe alții transplant. Tocmai de aceea, decizia de numire a doamnei ministru Sorina Pintea a fost, din punctul meu de vedere, salutară și luată în momentul în care, deja, lucrurile o luaseră pe o pantă teribilă.

Ce pot să vă spun este că până la numirea doctorului Zamfir în fruntea ANT au fost, în 2019, trei donatori, iar după numire, până azi, au mai fost patru (n.r. în doar două săptămâni). Ceea ce înseamnă că medicii din teritoriu încep să perceapă altfel relația și legătura cu conducerea nouă a agenției. Să sperăm că vor merge în continuare lucrurile la fel de bine. Cu doctorul Zamfir se vorbește aceeași limbă!

Ziua națională a donatorilor de organe, SUA | 20 februarie 2019

14 Februarie – Valentine’s Day. Tot atunci este și ziua națională a donatorilor de organe în Statele Unite ale Americii.

Profităm de acest prilej pentru a-i omagia pe cei care “au plecat” dintre noi și pe familiile lor îndurerate care au ales să păstreze aici o parte din cei dragi, dând astfel șansa altor bolnavi gravi la o nouă viață.

“ Omagiu ..călătorilor prin rânduiala divină

De mai bine de 20 de ani de la primul transplant hepatic, noi, pacienții transplantați , fericiții beneficiari ai acestui act terapeutic, suntem dovada vie a profesionalismului echipelor medicale și a generozității familiilor donatoare care cu toată suferința pierderii au ales să dea speranță celor cu puțină speranță.

Astăzi mai mult ca oricând avem nevoie de încrederea și susținerea românilor cu suflet mare.

Astăzi și în fiecare zi, alăturați-vă nouă, pentru o clipă de reculegere în memoria tuturor celor care au transformat înfrângerea și moartea în biruință și viață!

Recunoștința noastră fără de sfârșit!!!”

LIVERTRANS

Campanie NEWSMAKER.RO „Donarea de organe salvează vieți”. Dr. Carmen Pantiș, coordonatorul de transplant pe Bihor, ne explică, pas cu pas, cum se stabilește moartea cerebrala și cum se face prelevarea | 24 noiembrie 2018

Donarea de organe este un subiect aproape tabu în România, iar pentru întreținerea acestei stări există mult folclor: se fură copii cu faimoasa ambulanță ca să le ia organele, se prelevează organe de la donatori vii etc. Și atunci, în special pe fondul unei educații precare sau a uneia ultra-religioase, habotnice, donarea de organe a scăzut dramatic în România. Tot mai puține familii acceptă ca ruda lor, după ce a fost declarată în moartea cerebrală, să devină donatoare de organe. O fi teama că la Înviere, nu va fi pregătit pentru viața de apoi, viața veșnică, pentru că nu va mai avea toate organele.

 

Așa se face că în anul 2018, potrivit directorului executiv al  Agenției Naționale de Transplant, în România au fost doar 55 de donatori.

Pentru ca oamenii să înțeleagă că medicii care fac prelevări nu sunt o haită de criminali care fură organele din om curmându-i viața, pentru ca acceptarea donării de organe să devină o practică, NEWSMAKER.RO a decis începerea Campaniei “Donarea de organe salvează vieți”, în cadrul căreia o serie de medici de renume ne vor vorbi despre transplantul de organe, despre moartea cerebrală și actul prelevării, despre cadrul legislativ, ajutându-ne să conștientizăm că întreținerea artificială a suspiciunilor nefondate nu ajută la nimic, ci din contră.

Inevitabil, în mintea fiecăruia dintre noi au încolțit, măcar o dată, întrebări de genul:  “ce se întâmplă în timpul transplantului? Oare există vreun sâmbure de adevăr că donatorul în moarte cerebrală simte? ”. Pentru a lămuri pe deplin lucrurile, am stat de vorbă cu dr. Carmen Pantiș, medicul orădean care coordonează programul de transplant în Bihor. Și care, în acest an, a reușit să realizeze 11 prelevări de organe, din totalul de 55 câte au fost în toată țara.

 

Cum se pune diagnosticul de moarte cerebrală

Moartea cerebrală este un proces ireversibil, pentru că nu mai există circulație cerebrală, așa că începe procesul de necrozare a neuronilor. După ce medicii pun diagnosticul de moarte cerebrală, tratamentul şi terapia artificială (ventilația mecanică etc)  se instituie pentru că urmează abordarea familiei. Dacă se acceptă donarea, se continuă terapia intensivă, pentru menținerea parametrilor fiziologici normali.

“O echipă medicală, independentă de medicul curant al pacientului, de echipa de prelevare sau de coordonatorul de transplant stabilește diagnosticul de moarte crerebrală. Medicul neurolog, anestezist sau neurochirurg face, potrivit protocolului și legislației în vigoare, o serie de teste: examen clinic pentru reflexele de trunchi cerebral, electroencefalogramă – aceasta se face la minimum 6 ore la adult și 12 în cazul copiilor – sau o arteriografie a vaselor cerebrale, pentru a se stabili precis că nu mai există circulaţie sanguină în cerebel, trunchi cerebral şi emisferele cerebrale. De asemenea, trebuie identificată precis cauza morții cerebrale. Când aceasta nu poate fi stabilită se evită declararea morții cerebrale pentru că sunt situații care pot simula moartea cerebrală, cum ar fi hipotermia, iar echipa medicală trebuie să fie foarte sigură”, explică dr. Carmen Pantiș.

 

Creierul este mort, corpul are temperatura 32 de grade Celsius, iar tensiunea este foarte mică

Dacă diagnosticul de moarte cerebrală a fost stabilit și aparținătorii acceptă donarea de organe, se cheamă echipa de prelevare. “ Oamenii trebuie să înțeleagă că acea persoană este, practic, decedată, iar inima îi bate doar datorită medicației administrate în secția de terapei intesivă și datorită ventilației mecanice. Donatorul este atent monitorizat, pentru că în orice moment poate apărea o tulburare de ritm cardiac sau ca urmare a dezechilibrelor hidroelectrolitice şi acidobazice grave. Să nu uităm că vorbim despre un donator cadavru, al cărui creier nu mai funcționează, are tensiunea arterială foarte mică și temperatura corpului de 32 de grade Celsius. De asemenea, în organismul donatorului cadavru se instalează imediat, întotdeauna, diabetul insipid, și apar dezechilibre ale ionilor în corp iar ficatul, inima, pancreasul și rinichii se compromit rapid. Echipa medicală trebuie să-i mențină  valorile fiziologice prin medicație specifică, administrată permanent, pe injectomat. Donatorului i se fac și două teste de apnee pentru ca echipa medicală să se asigură că după ce e scos de pe ventilație mecanică nu își reia singur respirația după 10 minute. Dacă acest lucru nu se întâmplă, este foarte clar că trunchiul cerebral este mort. În acest moment se anunță aparținătorii că pacientul este decedat. Aici intervine coordonatorul de transplant, pentru a discuta cu familia și a stabili dacă decedatul este un posibil donator. Au dreptul să decidă, potrivit legii, soțul/soția decedatului, fiu/fiică, soră/frate până la rude de gradul IV. Există niște vârste limită pentru fiecare organ. Inima și pancreasul se iau doar de la pacienți cu vârste până în 50 de ani, rinichii până la 70 de ani și ficatul până la 80. De asemenea, se pot recolta țesuturi osoase, tendoane, piele și cornee. Fiecare familie are dreptul să decidă dacă donează sau nu și ce anume”, spune dr. Carmen Pantiș.

 

Cum se face prelevarea

Dacă aparținătorii și-au dat acordul pentru donarea de organe și/sau țesuturi, se poate face prelevarea. “Totul se face în condiții de sterilitate perfectă ca la orice operație. Este exclus ca un pacient să-și revină din moarte cerebrală pentru că neuronii sunt foarte vulnerabili la lipsa de oxigen și în trei minute încep să se necrozeze. Moartea creierului este moarte. Recoltarea de organe  se face în anestezie generală pentru că aparatele de anestezie ajută la monitorizarea permanentă a funcțiilor donatorului. Echipa medicală trebuie să observe orice modificare și să dozeze medicația în funcție de aceasta. Numai în Oradea s-au făcut, în ultimii 10 ani, peste 150 de prelevări de organe. Dacă ne-ar fi plâns pe masă vreun donator cadavru sau s-ar fi întâmplat orice altceva, vă asigur că așa ceva nu ar fi putut fi ținut secret. În plus, în afară de Jurământul lui Hipocrat și de prevederile legale, și noi, medicii, suntem oameni, avem conștiință, avem familii, avem principii, avem sentimente. Tocmai pentru că nu mai au lacrimi, la donatorii de la care se prelevează și cornee se acoperă pleoapele cu comprese sterile umezite cu ser fiziologic, pentru a împiedica uscarea. Donatorul cadavru este…cadavru. Restul este folclor, menit să trezească interes și să zădărnicească transplantul. Donatorii sunt îngeri salvatori pentru primitori, iar aceștia se gândesc, cu recunoștință, tot restul vieții lor, la persoana datorită căreia trăiesc și la generozitatea familiei care a avut puterea și înțelegerea să accepte ca rudei lor să îi fie prelevate organele pentru a fi donate altcuiva. Cultura donării de organe trebuie implementată in toate spitalele acreditate din România”, declară dr. Carmen Pantiș.

 

Sursa: newsmaker.ro ( Daniela Arnautu )

Lista de subscriptie transplantati hepatic | 14 noiembrie 2018

Stimate și stimati pacienți transplantați

Vă invităm să contribuiți cu sume bănești la lista de subscripție, pentru donarea de sume bănești, în vederea achiziționării unui ecograf pentru spitatul fundeni

Această listă va fi actualizată bilunar și postată pe site-ul asociației noastre.

Vă rog să faceți cunoscută această acțiune copiilor, rudelor și prietenilor dumneavoastră și după posibilități, cât vă permite sufletul, inima și punga, atât dumneavoastră, cât și cei de mai sus. sau prin sponsorizare obtinută din comunitățile dumneavoastră,  prin implicare personală, să contribuiți cu sume bănești, la realizarea acestui obiectiv, care ne va ajuta pe noi toți!

Vă doresc multă sănătate, alături de cei dragi, în noua viață dăruită nouă de providență și medicii binefăcători!

 

Cu deosebită stimă și considerație,

Consiliul director prin Ciobanu Viorel, membru al depart.organizatoric

Cerere de sponsorizare | 14 noiembrie 2018

Către: 

În atenția Consiliului de Administrație

D-lui  Președinte – Director General 

Stimate domnule Președinte,

Asociația Transplantaților de Ficat din România – LIVERTRANS, vă supune atenției următoarea

 

CERERE DE SPONSORIZARE

Preambul:

Asociatia transplantatilor de ficat din Romania LIVERTRANS este persoana juridica romana de drept privat, cu scop nepatrimonial, cu caracter medical, stiintific si social, infiintata conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

Obiective ale “LIVERTRANS” prevăzute în actul constitutiv:

 1. Promovarea si apararea intereselor transplantilor de ficat privind ingrijirea medicala, sustinerea lor morala, psihica si materiala, in vederea reintegrarii totale in viata sociala,
 2. Realizarea si mentinerea unor contacte permanente cu Ministerul Sanatatii, Casa nationala de Sanatate si filialele judetene ale acestora, ROMTRANSPLANT, Agentia pentru Transplant, cu firmele importatoare si producatoare de medicamente si, in special, cu sectia de chirurgie II transplant, din cadrul Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni.

Situație de fapt:

Post transplant, starea de sănătate a pacienților este monitorizață prin controale periodice în cadrul Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni.

Printre investigațiile clinice periodice se numără și ecografiile abdominale. În prezent, în cadrul Institutului Clinic Fundeni nu există un aparat pentru efectuarea ecografiilor dedicat pacienților post transplant, astfel încât investigațiile se fac la unul dintre aparatele destinate pacienților internați, care desigur că au prioritate.

În fapt, dat fiind supraaglomerarea pe același aparat, sau lipsa de disponibilitate a medicului din motive obiective/ subiective, sunt situații când pacienții post transplant părăsesc Clinica fără a li se fi efectuat ecografia abdominală.

În consecință, Asociația LIVERTRANS vă adresează prezenta cerere de sponsorizare cu scopul strângerii fondurilor necesare achiziționării unui aparat ecograf care să fie instalat și utilizat în cadrul Institutului Clinic Fundeni de către medicii Institutului cu scopul monitorizării post transplant a pacienților.

Prețul unui echipament medical – aparat eco, este de 91.694,26 EURO, conform ofertei de preț anexată prezentei cereri.

Vă adresăm rugămintea de a ne ajuta în demersul nostru de achiziționare a aparatului menționat, cu o sumă de bani (sponsorizare) apreciată de dumneavoastră ca fiind potrivită cu politica  d-voastra de implicare în proiectele sociale.

 

Cu stimă,

Asociația LIVERTRANS

prin Președinte Crina Ștefănescu

Appeal | 03 noiembrie 2018

18 years have passed since the first liver transplant in Romania.

As a consequence, The Association of Liver Transplant Recipients of Romania makes a heartwarming appeal to the authorities to encourage and finance through awareness programmes organ donation under the motto:

 

”HOPE FOR THE ONES WITH VERY LITTLE HOPE! GENEROUS PEOPLE, WITH BIG HEARTS, TO BE THERE FOR THE ONES IN SUFFERING!”

The Association of Liver Transplant Recipients of Romania is a result of excellence in medicine. An excellence built over time. It has come to exist due to the magnificent transplant teams coordinated and managed by the parent of the Romanian School of Liver Transplant – PROFESSOR DR. IRINEL POPESCU.

For liver pathology, year 2018 constitutes an important milestone: the liver transplant surgery in Romania celebrates its adulthood:

 

18 YEARS HAVE ELAPSED SINCE THE FIRST SUCCESSFUL LIVER TRANSPLANT IN ROMANIA.

Transplant is seen as the beginning of a new life.

Whoever familiar with diseases of any kind may have an insight into the terrible battle which those in suffering, in our case people with liver cirrhosis or liver cancer or other terminal liver illnesses, fight on a daily basis.

Among the 890 transplant surgeries performed in our country before the beginning of October 2018, most of them were performed in 2013. In the year in question, 122 transplant surgeries were carried out, 103 by using livers harvested from brain dead donors.

The Romanians proved then an unprecedented solidarity and understanding to their peers, to the possibility of saving lives through transplantation. The whole world was talking about the Romanian miracle, about the extraordinary increase in the number of organ donors in Romania. The news about the miracle in the Romanian society travelled around the world.

 

IT WAS THE MOMENT FOR THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE ROMANIAN SCHOOL OF LIVER TRANSPLANTATION!

Debates on transplantation must not be politicized. Transplantation must remain within the sphere of professionals. We feel an utmost respect for the bravery of the doctors of Fundeni and of Sfanta Maria’s Hospitals of the capital city, as well as for the transplantation team of Iasi.

We believe that there is no harder mission, implying more responsibility than this, as it is a mission carried out with abnegation and dedication by The Romanian School of Liver Transplantation, under the leadership of Professor Irinel Popescu.

The obsessive accounts of a few alleged abuses of organ (kidney) allocation have diminished people’s trust in people. We wonder which is the result of such obsessive reiteration of a story of an alleged abuse of placing an organ?

 

IT IS THE DEATH ON THE HOSPITAL BEDS OF SOME TERMINALLY ILL PATIENTS AND THE UNBEARABLE PAIN OF THEIR CARERS!

We are turning now to the authorities asking them to shed light on the alleged irregularities of organ transplantation and to make public the results of these investigations.

We are now militating for the return to the 2013 transplant situation!

We are militating for hope for the ones with very little hope!

We would like people with big hearts and with Romanian souls to be there for the ones in misery!

We strongly believe that such great people exist!

 

THE ASSOCIATION OF LIVER TRANSPLANT RECIPIENTS of ROMANIA

Criza transplantului de organe din România | 30 octombrie 2018

Luna aceasta, profesorul doctor Horațiu Suciu, directorul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Trans­plant (IUBCvT) Târgu-Mureș, a anunțat că a efectuat al patrulea transplant de inimă din acest an.

După cum spunea chiar domnia-sa, pentru clinica pe care o conduce, patru transplanturi de inimă în acest an este o performanță notabilă. Dar pentru întreaga țară acest număr, patru, reprezintă foarte puțin. Din păcate, singura clinică din România unde se mai fac asemenea intervenții chirurgicale complexe este cea de la Târgu-Mureș! Deci, Capitala a dispărut de pe harta transplantului cardiac… Este limpede că transplantul românesc este astăzi în suferință. Și nu mă refer doar la transplantul cardiac. 

 

Scurtă incursiune în istoria transplantului românesc

Profesori reputați au participat la punerea bazelor transplantului românesc. În 1958, profesorul Agrippa Ionescu realizează un trans­plant de piele. În 1962 are loc o operație de transplant de cornee, realizată de profesorul Olteanu. Profesorul Eugeniu Proca realizează, în 1980, la Spitalul Fundeni un transplant renal de la un donator în viață (consangvinitate), iar la Spitalul Județean din Timișoara profesorul Petru Drăgan reușește un transplant de rinichi. Primul program de transplant renal din România este pus la punct de către profesorul Mihai Lucan, la Clinica de Urologie a Spitalului Județean Cluj-Napoca (1992).

Dar istoria modernă a transplantului românesc începe practic în februarie 1997. Atunci a fost făcută prima prelevare de la un donator în moarte cerebrală la Clinica de Chirurgie Generală a Institutului Clinic Fundeni. Profesorul Ionel Sinescu pornește, în 1997, programul de transplant renal. În același an, în luna iunie, a avut loc o a doua prelevare la Spitalul de Urgență Floreasca. Au urmat prelevări făcute la Spitalul Bagdasar-Arseni și la Spitalul Județean Târgu-Mureș, dar numărul donatorilor a rămas relativ mic – 20-30 pe an.

 

În 2003, echipa de la Spitalul Județean Constanța (prof. dr. Vasile Sârbu, dr. Simona Dima) efectuează primul auto-transplant de insule pancreatice.

Numărul donatorilor a crescut după anul 2005, anul înființării Agenției Naționale de Transplant. Numărul donatorilor în moarte cerebrală a crescut, pentru ca în anii 2013 și 2014 numărul acestora să depășească 150. Un merit deosebit îl are doctorul Victor Zota, director și apoi coordonator națio­nal de transplant.

În paralel cu evoluția Agenției Naționale de Transplant, s-au dezvoltat trei programe de transplant renal (Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Urologie şi Transplant Renal Cluj-­Napoca), un program de transplant hepatic (Institutul Clinic Fundeni) și două programe de transplant cardiac (Spitalul de  Urgență Floreasca și Institutul de Boli Cardiovasculare Târgu-Mureș). Cu pași mici, dar fermi, transplantul își făcea loc în sistemul de sănătate românesc.

Bineînțeles, victoriile au fost aplaudate și mediatizate pe măsură. Primul transplant cardiac realizat în  octombrie 1999 de către doctorul Șerban Brădișteanu la Spitalul de Urgență Floreasca a fost un eveniment național; o serie de premiere realizate la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca (prof. dr. Mihai Lucan) și la Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Fundeni (prof. dr. Irinel Popescu) au fost prezentate pe larg publicului românesc.

Ca urmare, numărul donatorilor a crescut constant și, foarte important, rata de consimțământ al  populației a devenit una dintre cele mai importante din Europa. Pe cale de consecință, a crescut și numărul de operații de transplant. În anul 2013 au fost peste 300 de transplanturi renale în institutele de specialitate din Cluj-Napoca și București. Transplanturile de ficat au ajuns, în același an, la cifra 122 la Institutul Clinic Fundeni. Numărul mare de transplanturi a făcut necesară deschiderea celui de-al doilea program de transplant hepatic, tot la Fundeni, în 2014, iar după aceea un al treilea program a fost deschis la Spitalul Sf. Spiridon din Iași. Mai mult, echipa de la Fundeni a sprijinit deschiderea programului de transplant hepatic de la Chișinău.

 

„Încă un cui în sicriul transplantului”

Expresia îi aparține fostului ministru al Sănătății, prof. dr. Florian Bodog, care a spus aceste cuvinte în momentul în care directoarea Agenției Naționale de Transplant a sesizat DIICOT pentru că sistemul informatic al Agenției s-a blocat, iar accesul la Registrul Național de Transplant a fost temporar întrerupt. Blocarea unui software a lăsat loc unor speculații extrem de periculoase, vorbindu-se despre „trafic de organe”.

De ce „încă un cui”? Pentru că nu este primul „cui”! După o serie de reușite importante, transplantul românesc a intrat într-o zodie nefericită. O succesiune de evenimente bine mediatizate în ultimii trei ani au pus într-o lumină negativă întreaga activitate de transplant. Amintesc doar câteva: cazul actorului Alexandru Arșinel, mediatizat negativ în mod excesiv, deși era vorba despre un pacient în vârstă și cu riscuri mari, care nu ar fi fost acceptat de alte programe de transplant renal în afara celui de la Cluj-­Napoca; linșajul mediatic la care a fost supus profesorul Mihai Lucan (s-a scris în presă inclusiv despre… kalașnikoave pe coridoarele clinicii); conflictul public dintre fostul ministru al Sănătății, dl Vlad Voiculescu, și managerul Spitalului Sf. Maria, doctorul Narcis Copca, din anul 2016 pe tema acreditării pentru trans­plant pulmonar! După cum s-a dovedit ulterior, doctorul Igor Tudorache a efectuat cu mult succes două ­transplanturi pulmonare la acest spital. Dar răul era deja făcut.

Exemple mai sunt. Cred că niciunul dintre medicii care au făcut transplanturi în România – și care au pornit de la zero în această activitate! – nu a fost „iertat” (vorba aceea – „nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”). Iar consecințele acestor acțiuni de desființare a acestor medici sunt vizibile: activitatea de transplant a scăzut, numărul donatorilor – de asemenea. Iar listele de așteptare sunt tot mai lungi…

Ce ar fi de făcut? Greu de spălat murdăria împroșcată fără discernământ de pe obrazul  acestor doctori care, pentru mine, sunt de-a dreptul eroi ai profesiunii de medic. Dar nu putem trăi fără speranță. Sper ca noua lege a transplantului aflată, din câte știu, aproape de finalizare să regleze sistemul în așa fel încât să nu permită nici derapaje, nici interpretări eronate sau părtinitoare și interesate. Și mai sper ca acești colegi de breaslă să treacă peste amărăciunea acestor ani și să lucreze mai departe în folosul pacienților lor. Și în folosul nostru, al românilor!     

 

Sursa: romanialibera.ro

Profesor Doctor Alexandru Vlad Ciurea

Actualizat: 30.10.2018 – 09:30

Apel | 30 octombrie 2018

Au trecut  18 ani de la primul transplant  de ficat din România. 

Pe cale de consecință, Asociația Transplantaților de Ficat din România face un apel emoționant la adresa autorităților pentru a încuraja și a finanța prin programe de conștientizare donarea de organe sub cerința: 

 

”SPERANȚĂ PENTRU CEI CU FOARTE PUȚINĂ SPERANȚĂ! OAMENII DE SUFLET, CU INIMI MARI SĂ FIE  ALĂTURI DE CEI AFLAȚI ÎN SUFERINȚĂ!”

Asociația Transplantaților de Ficat din România este o rezultantă a excelenței în medicină. Este o excelență care s-a construit în timp. Ea se datorează minunatelor echipe de transplant, coordonate și conduse de părintele Școlii Românești de Transplant Hepatic – PROFESOR DR. IRINEL POPESCU.

În patologia ficatului, anul 2018 constituie un moment de seamă: operațiile de transplant de ficat din România își serbează majoratul: 

 

SUNT 18 ANI DE LA PRIMUL TRANSPLANT DE FICAT REUȘIT ÎN ROMÂNIA.

Transplantul este începutul unei noi vieți.

Cine a fost încercat de boală poate să intuiască lupta teribilă pe care suferinzii, în cazul nostru cei cu ciroză hepatică, ori cancer hepatic sau alte boli terminale ale ficatului, o dau zi de zi.

Din cele 890 de operații de transplant realizate la noi în țară până la începutul lunii octombrie 2018, cele mai multe s-au făcut în 2013. În acel an s-au realizat 122 de operații de transplant, din care 103 au fost cu ficat de la donatori în moarte cerebrală. 

Românii au dovedit atunci o solidaritate și o înțelegere fără precedent față de semeni, față de posibilitatea salvării acestora printr-un transplant. Lumea întreagă vorbea despre miracolul românesc, despre creșterea extraordinară a numărului de donatori de organe din România. Știrile despre miracolul din societatea românescă au făcut ocolul lumii. 

 

ERA MOMENTUL DE RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE TRANSPLANT HEPATIC!

Discuțiile despre transplant nu trebuie politizate. Transplantul trebuie să rămână în sfera profesioniștilor. Avem un respect deosebit pentru curajul medicilor de la Spitalul Fundeni și Sfânta Maria din capitală, precum și pentru echipa de transplant de la Iași

Nu credem că există o misiune mai grea, cu mai multă responsabilitate pe care o desfășoară cu abnegație și devotament Școala Românească de Transplant Hepatic, sub conducerea domnului Profesor Irinel Popescu .

Relatările obsesive despre câteva presupuse abuzuri în alocarea de organe (rinichi) au diminuat încrederea oamenilor în oameni. Oare care a fost rezultatul repetării obsesive a unei știri despre un presupus abuz în alocarea unui organ? 

 

A FOST STINGEREA PE PATUL DE SPITAL A UNOR BOLNAVI ÎN STADII TERMINALE ȘI LA SUFERINȚE MARI PENTRU APARȚINĂTORI!

Solicitam autoritatilor sa faca lumina asupra presupuselor nereguli din transplant si sa dea publicitatii rezultatele acestor investigatii .

Solicităm revenirea  la situația transplanturilor din 2013!.  

Solicităm speranță pentru cei cu foarte puțină speranță! 

Îi vrem pe oamenii cu inimi mari și suflete de români alături de cei aflați în suferință! 

Suntem convinși că ei există!

 

ASOCIAȚIA TRANSPLANTAȚILOR DE FICAT DIN ROMÂNIA

APEL al Asociației Transplantaților de Ficat din România: Solicităm autorităților să intervină! Trebuie încurajată donarea pentru a salva vieți! | 24 octombrie 2018

Se împlinesc 18 ani de la primul transplant reușit de ficat din România. Cu această ocazie Asociația Transplantaților de Ficat din România face un apel emoționant la adresa autorităților pentru a încuraja și a finanța prin programe de conștientizare donarea de organe sub Motto-ul ”Vrem speranță pentru cei cu foarte puțină speranță. Îi vrem pe oamenii cu inimi mari alături de cei aflați în suferință”.

 

”Asociația Transplantaților de Ficat din România este una din expresiile vii ale excelenței în medicină. Este o excelență care s-a construit în timp. Anul acesta practica transplanturilor de ficat în România își serbează majoratul: sunt 18 ani de la primul transplant de ficat reușit în România.

Transplantul este începutul unei noi vieți.

Transplantul nu este despre cifre sau despre câți suferă, ci despre destine care așteaptă să fie salvate.

Cine a fost încercat de boală poate să intuiască lupta teribilă pe care suferinzii, în cazul nostru cei cu ciroză hepatică, ori cancer hepatic sau alte boli terminale ale ficatului, o dau zi de zi.

Din cele 890 de operații de transplant realizate la noi în țară până la începutul lunii octombrie 2018, cele mai multe s-au făcut în 2013. În acel an s-au realizat 122 de operații de transplant, din care 103 au fost cu ficat de la donatori în moarte cerebrală. România a dovedit atunci o solidaritate și o înțelegere fără precedent față de semeni, față de posibilitatea salvării acestora printr-un transplant. Lumea întreagă vorbea despre miracolul românesc, despre creșterea extraordinară a numărului de donatori de organe din România. Știrile despre miracolul din societatea românescă au făcut ocolul lumii. Era momentul de recunoaștere internațională a școlii românești de transplant.

Numărul de transplanturi hepatice în perioada 2010-oct 2018

Anul – Nr. transplanturi

 • 2010 – 51
 • 2011 – 65
 • 2012 – 75
 • 2013 – 122
 • 2014 – 122
 • 2015 – 87
 • 2016 – 86
 • 2017 – 54
 • 2018 – 39

Oare ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi păstrat ritmul donărilor de organe din 2013? Astăzi, aproape 222 de pacienți cu afecțiuni grave ale ficatului ar trăi. Dacă luăm în considerare faptul că prelevările de la un donator în moarte cerebrală salvează 5 vieți, numărul oamenilor salvați ar fi putut fi chiar mult mai mare. Dacă am mai adăuga și familiile pacienților care primesc șansa de refacere a vieții prin transplant, numărul beneficiarilor ar fi și mai mare.

În 2013 în România exista o Lege a Transplantului? Desigur că exista. Nu era un corp de excelență în domeniul medical? Era și din fericire acesta s-a dezvoltat numeric și profesional. Erau dotări suficiente în spitale? Da, iar dotările din secțiile de transplant s-au îmbunătățit.

Discuțiile despre transplant nu trebuie politizate. Transplantul trebuie să rămână în sfera profesioniștilor. Avem un respect deosebit pentru curajul medicilor, știind că la finalul unui transplant se așteaptă de la ei din nou viață! Nu cred că ar trebuie invidiați! Nu credem că există o misiune mai grea, cu mai multă responsabilitate.

Considerăm că discuțiile despre o posibilă Lege a Transplantului induc incertitudine, creează falsa impresie că nu există un cadru legal care reglementează această activitate. Problematica abordată într-un cadrul neadecvat și cu exemple periferice pentru fondul problemei diminuează speranța celor aflați în suferințe de neimaginat. Desigur, orice cadru legal este perfectibil, dar dezbaterile trebuie susținute de specialiști, cu referire la practica internațională. Relatările obsesive despre câteva presupuse abuzuri în alocarea de organe (rinichi) au diminuat încrederea oamenilor în oameni. Oare care a fost rezultatul repetării obsesive a unei știri despre un presupus abuz în alocarea unui organ? A fost stingerea pe patul de spital a unor bolnavi în stadii terminale și la suferințe mari pentru cei rămași acasă.

Ținem sa precizam ca pentru a se putea realiza transplantul, prioritar este stadiul de boala al pacientului, apoi compatibilitatea pacientului cu donatorul, astfel încât organul transplantat sa nu fie rejectat de organism iar alegerea pacientului primitor o face echipa medicală care își asuma responsabilitatea efectuarii acestui act terapeutic.

Vrem să revenim la situația transplanturilor din 2013. Vrem speranță pentru cei cu foarte puțină speranță. Îi vrem pe oamenii cu inimi mari alături de cei aflați în suferință.”, se spune în comunicatul remis redacției.

Suntem convinși că ei există!

 

Sursa: stiripesurse.ro ( 23/10/2018 )

Autor: Denisa Miron 

Sursa foto: ASSMB

Responsabilitate în Transplant | 10 septembrie 2018

RESPONSABILITATE IN TRANSPLANTLa inceput de an „Asociatia Transplantatilor de Ficat – LIVERTRANS” isi exprima ingrijorarea fata de declaratiile neintemeiate, aparute in media, de natura a descuraja donatorii de organe, dupa ce  asociatiile pacientilor transplantati, impreuna cu medicii experti in domeniul transplantului, au facut eforturi  mari pentru a determina populatia  sa constientizeze importanta donarii si a operatiei  de transplant  care alaturi de  generozitatea familiilor donatoare  salveaza  vieti. 

Astazi in aceleasi medii dar si persoane politice  care nu au nimic in comun cu actul medical discuta despre scaderea numarul de pacienti transplantati, fapt datorat nu dezinformarilor sesizate in ultimul an ci lipsei unei noi Legi a Transplantului!

Dar exista o Lege a Transplantului cu reguli foarte stricte, atat pentru medici , pentru donatori  cat si pentru primitorii unui organ ,aceeasi lege care functiona si in 2013 cand am sarbatorit  500 de transplanturi hepatice realizate in  Romania  . S-a  inregistrat ,atunci, cea mai mare crestere a ratei de donare, dupa o campanie prodonare a Stirilor Protv  minunat sincronizata cu activitatea coordonatorilor de transplant  ,a medicilor anestezisti si a echipelor de transplant conduse de dnul Prof.dr.IRINEL POPESCU.

Institutionalizarea a 45 de coordonatori de transplant intraspitalicesti si anestezisti insarcinati cu identificarea  potentialilor donatori in 2012, in mare parte a facut posibil acest record  desi  munca lor era voluntara 100%. 

Tinem sa precizam ca pentru a se putea realiza transplantul, prioritar nu este locul pacientului pe lista de asteptare, ci compatibilitatea pacientului cu donatorul, astfel incat organul transplantat sa nu fie rejectat de organism. Este posibil ca un pacient aflat pe o lista de asteptare sa fie nevoit sa astepte multi ani pana cand apare un organ compatibil, la fel de bine cum un alt pacient poate avea  sansa sa apara un organ compatibil si sa se poata realiza transplantul dupa cateva luni de la inscrierea pe lista de asteptare.

Activitatea de TRANSPLANT din Romania a fost apreciata in  anii  trecuti, de catre Agentia Europeana de Transplant, de catre experti in domeniu, atat pentru numarul tot mai crescut de operatii cat si pentru calitatea acestor interventii, realizate cu succes (dovada stau pacientii, care traiesc si duc acum o viata normala).

Noi, cei cateva sute de pacienti care am beneficiat de un transplant de ficat putem afirma fara  teama de a gresi ca au fost respectate absolut toate normele si principiile legale, morale si medicale si ca nimeni nu a fost nevoit sa dea ceva personalului medical, dupa cum nici nu a fost favorizat pe principiul „vedetismului”, asa cum s-a afirmat. Singurele lucruri care au contat au fost compatibilitatea si eligibilitatea.

Noi traim datorita Programului de Transplant, a eforturilor echipelor medicale conduse de dnul Prof.dr. Irinel Popescu si a generozitatii familiilor donatoare si vom face tot ce este necesar ca sperantele pacientilor care asteapta un organ salvator sa nu fie spulberate! 

Precizări de la CNAS | iunie 2016

Ca răspuns la o solicitare din iunie 2016, CNAS face precizări cu privire la posibilitatea de prescriere a DCI TACROLIMUSUM și DCI LAMIVIDINUM.

Clic aici pentru a citi tot mesajul CNAS.

A doua șansă la viață | 6 decembrie 2012

Dragi prieteni, voi incerca sa va aduc mai aproape activitatile Asociatiei Transplantatilor de ficat din Romania-LIVERTRANS, din timpul anului care isi va lua ramas bun de la noi in curand. 

 

La inceput de an, am participat la Forumul National al asociatiilor de pacienti. Prezenta reprezentantilor MS, ai CNAS si ai Ministerului Muncii a declansat dezbateri constructive despre reforma sistemului de sanatate, accesul  la tratament si servicii medicale, formele de protectie sociala a persoanelor cu handicap. In colaborare cu celelalte asociatii santem mai puternici in actiunea noastra de a face cat mai auzita “VOCEA” pacientilor transplantati si a celor aflati pe lista de asteptare.

Pe data de 19 iunie am celebrat a 8-a editie a Zilei Nationale a Transplantului in Romania. Din 2005,  aceasta zi s-a sarbatorit in aprilie, dar in aceast an s-a decalat pentru a ne putea bucura de prezenta Prof.dr. Francis Delmonico. Considerat cea mai importanta personalitate a transplantologiei mondiale, este profesor si doctor in Stiinte Medicale al Clinicii de Chirurgie al Harvard Medical School-Boston, Massachusetts, si coordonator desemnat  al  OMS in domeniul donarii si transplantului de organe. Prof.dr. Irinel Popescu, in calitate de Presedinte al Academiei de Stiinte Medicale, a inmanat distinsului oaspete diploma de membru de onoare al acestui for stiintific. Din 19 iunie 1997, de la primul transplant hepatic, d-nul Prof.dr. Irinel Popescu impreuna cu echipa medicala,  in Institutul Clinic Fundeni, a realizat 385 de transplanturi hepatice. In pozele din acest site vedeti oameni fericiti, nascuti a doua oara impreuna cu D-nul PROFESOR si membrii echipei sale, doctori si asistente, atat de dragi noua!

Debutul verii a fost un bun prilej pentru intalnirea la malul marii a pacientilor transplantati renal, hepatic, pulmonar si cardiac. In cadrul Campaniei ”Spune DA! Sustine donarea de organe!“  a avut loc conferinta “Transplantul, pacientul in stare posttransplant si viata cotidiana a acestuia. Exista cateva particularitati ale vietii noastre legate de alimentatie, medicatie, pe care fiecare pacient transplantat trebuie sa le invete si astfel de intalniri intr-un mediu placut, intre noi si medicii care ne monitorizeaza, nu pot fi decat benefice!

In octombrie marcam participarea noastra la Congresul  ROMTRANSPLANT 2012 cand s-au aniversat  15 ani de activitate in transplantul hepatic in cadrul Institutului Clinic Fundeni si 20 de ani de activitate de transplant renal in Institutul de Urologie si Transplant renal Cluj-Napoca. Va intrebati desigur ce cauta pacientii la un congres stiintific, la o reuniune a marilor profesionisti in domeniu! Participarea ne-a onorat si este rodul relatiilor parteneriale dintre echipa medicala implicata in transplant hepatic coordonata de d-nul Prof.dr. Irinel Popescu si asociatie. In fond noi santem fericitii beneficiari ai acestui miracol medical iar dezbaterile stiintifice, schimbul de idei si practici medicale ne bucura, pentru ca, in final, ele duc la prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii noastre, a pacientilor.

Dupa cum vedeti ne-am implicat in evenimente deosebite si anul inca nu s-a terminat! Dar, cel mai important este ca muncim, invatam, iubim si multumim lui D-zeu pentru fiecare zi in care ne oprim din iuresul vietii si ne bucuram de parfumul florilor

 

Dr. Crina Stefanescu – Presedintele Asociatiei Transplantatilor de Ficat din Romania

 

MOTTO: Cea mai mare reusita a noastra nu este ca nu am cazut niciodata, ci ca ne-am ridicat de fiecare data cand am cazut!